Zelzate een voorbeeld voor een progressief beleid in Oostende.

Boodschap van de Burgemeester:
BAM! 💥 De Toekomstcoalitie heeft zeer goed nieuws! Het arrest van de Raad van State over onze taxshift is binnen! Onze lokale taxshift is nu ook écht een feit. Dat is zeker. De Raad van State oordeelde dat het inderdaad om een eerlijk en billijk principe gaat. Het reglement is helemaal correct!
Zo blij om met dit goede nieuws de zomer in te gaan! 😎 We beloofden de Zelzatenaren werk te maken van eerlijkere lokale fiscaliteit. En
belofte maakt schuld.
👉 De milieubelasting verdwijnt.
👉 650 lokale zelfstandigen krijgen extra zuurstof dankzij lastenverlaging.
👉 De hogere afvalverwerkingskosten worden niet doorgerekend aan onze inwoners.
Wat een productief voorjaar sluiten we hiermee af! Na de bouw van het nieuwe cultuurhuis 🎭, onze gewonnen strijd voor het behoud van Klein Rusland 🏡 en het startschot van Zelzate-Zuid ⚽️ is dit opnieuw een ferme opsteker voor de Zelzatenaren!
Onze ploeg houdt woord en doet wat beloofd werd. Ik ben bijzonder dankbaar en trots op het harde werk dat deze voltallige bestuursploeg samen verzet. We blijven doorgaan.
Voor Zelzate.
Voor u.
Brent ❤️

PALA vzw van verontwaardiging naar verandering

https://pala.be/nl/civicrm/mailing/view?reset=1&id=247

Beste lezer, lezeres,

Het toeval wil dat deze Pala editie enkele uitgebreide bijdragen verzamelt, meestal gelieerd aan een boek. Maar langer of korter, doorslaggevend is dat ze belangrijke thema’s behandelen en daarom dieper graven.

Vooreerst zijn er de bedreigingen voor democratieën met veel aandacht voor How democracies die. Nog altijd vormen staatsgrepen een gevaar, dat maakt het artikel over West-Afrika duidelijk.
Maar vanaf 1990 sterven democratieën toch vooral van binnenuit. Ze worden vermoord door verkozen autocraten, van Hongarije tot de VS.

Bevolking, en zeker overbevolking, vangen weinig aandacht. Een boek met de uitgesproken titel We zijn met te veel wil dat uitdrukkelijk anders. Een bespreking én een interview lichten het bevolkingsvraagstuk toe.

De tweede Onweer over China bijdrage belicht de moeilijke overgang naar de moderniteit: na het fiasco van de communistische modernisering volgt een staatsgeleid kapitalisme… onbuigzaam autoritair.

De droogte in het westen van de VS haalt geregeld het nieuws. Wat echt telt, is het lange termijnperspectief. Wetenschappers melden dat de megadroogte van 2000-2021 de ergste is in 1200 jaar… en dat klimaatverandering er voor veel tussen zit.

We eindigen niet zonder ook een positieve evolutie aan te geven. De Zwitserse coöperatie Mobility doorstond de coronacrisis en plant de transitie naar elektrisch voor al haar 3100 deelauto’s ten laatste in 2030.

Jan Rutgeerts Dirk Barrez
Voorzitter Pala vzw Hoofdredacteur Pala.be

Oostende eveneens betrekken bij Open debat over pandemie

https://chng.it/yHKbcYCWyc

Het integrale Wintermanifest kan je hieronder lezen. Zie hier voor de lijst van initiële ondertekenaars, en voor een petitie waarmee je zelf ook je steun kan betuigen.

(Klik hier om het Wintermanifest in ‘full screen’ te lezen.)

Actie voor de zorgsector in Oostende

De drang in Oostende om de openbare zorgsector te commercialiseren is groot. Het vakbondsfront voerde daarom actie aan het stadhuis. Een aantal gemeenteraadsleden ging ze een hart onder de riem steken en ze blijven in de Gemeenteraad zich verzetten tegen dergelijke uitbesteding. Laat de zorg primeren!

Facelift Maria-Hendrikapark

door Belinda Torres Leclercq (Facebook) · 

Rand Maria-Hendrikapark krijgt een facelift: lichtrijk en biodivers. 🌳 “Binnenkort starten omgevingswerken nabij de Gouwelozestraat. Er komen maar liefst 350 inheemse bomen en struiken bij,” aldus schepen van Milieu Silke Beirens🐝 De ingreep langs de bosrand is niet alleen dringend nodig om voldoende water te kunnen bufferen maar zal tegelijk voor een optimaal ecologisch evenwicht zorgen met kansen voor vlinders en andere insecten. 🌞 De volkstuintjes zullen op hun beurt meer zonlicht krijgen.Alle info lees je hier 👇https://www.oostende.be/rand-maria-hendrikapark-krijgt-facelift-lichtrijk-en-biodivers?fbclid=IwAR3pq0x0lQH1R-HiOmDCYhGUiAscAKaVNBrh8co1BAtGHKIFEznQnfaonpo

Slotactie van de solidariteitscampagne #wintervansolidariteit (PVDA West -Vlaanderen)

PVDA West -Vlaanderen voert actie “in goeie tijden of in pandemie. Zonder ons draait het nie.” Dat was de centrale boodschap op de slotactie van de solidariteitscampagne #wintervansolidariteit op het Schouwburgplein in Kortrijk. Het slotwoord van een campagne met 50 solidariteitsprojecten en 300 vrijwilligers in de provincie. Waar de overheid faalde, kwam de werkende klasse tussen. Zonder hulp van de kletsende klasse.Er werd o.a. soep bezorgd aan de helden van de zorg door fabrieksarbeiders, er werden gratis laptops ingezameld, tientallen bedankingsacties georganiseerd en er werd gezorgd dat kinderen een goeie Sint en kerst kregen.Sterren zie je als het donker wordt, en vandaag schitterden ze volop. Op naar een nieuw jaar van eerst de mensen, niet de winst.

Een medaille voor het winkelpersoneel(PVDA Oostende-Middenkust)

Net voor de slotactie van #wintervansolidariteit ging PVDA Oostende-Middenkust langs bij de supermarkten met een medaille voor het winkelpersoneel.Een medaille is tof, maar loonsopslag is wat ze eigenlijk zouden moeten krijgen!De supermarkten maken doorheen de Coronacrisis bakken vol winst maar gebruiken die niet om het personeel een loonsverhoging te geven. Nochtans zijn zij het die voor een veel te laag loon in de frontlinie staan. Dat klopt toch niet?Lees hier waarom de PVDA de eis van de vakbonden voor een minimumloon van €14 mee steunt : https://www.pvda.be/de_croo_vergeet_de_lonen_van_onze…

bron: https://www.facebook.com/pvdaoostende/