Oostende maandag 21 maart Internationale Dag tegen Racisme

Maandag 21 maart 2022: Internationale Dag tegen Racisme in Oostende Racisme is een kwaal die de samenleving aan het verzuren is. De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme. In Oostende neemt ACOD Oostende in samenwerking met het August Vermeylenfonds Oostende en Links Ecologisch Forum LEF Oostende het voortouw om een bewustzijnsvormende activiteit rond racisme te organiseren : Op maandagavond 21 maart geven de Oostendse auteur Katia Van Cauwenberghe samen met de Syrische Baraa Abu Khalil, hoofdpersonage van haar 5de boek “Vlucht uit het inferno” een interactieve voorstelling. Ze vertellen het levensechte verhaal een Syrische advocatenfamilie, die door de oorlog alles verloor en via Turkije, Egypte én de beruchte Middellandse Zee in Oostende belandde. Het aanwezige publiek mag in gesprek gaan met Baraa, die op een aangrijpende manier haar relaas van moeilijkheden, integratie én gelubrengt. Goed begrip van een andere cultuur begint met toenadering en communicatie… Maandag 21 maart 2022 om 19 u in het lokaal van ACOD Oostende Nieuwpoortsesteenweg 11, 8400 Oostende. De toegang is gratis.

Boekvoorstelling “Ik weiger te haten van Geert Vervaele”

Ik weiger te haten
De mechanismen die het antisemitisme veroorzaken en in stand houden
Geert Vervaele
Better a strong Israël hated by the world, than an Auschwitz loved by it.
Dit boek legt de mechanismen bloot die vandaag antisemitisme veroorzaken en in stand houden. Het toont aan hoe groot de impact is van het conflict Israël-Palestina, niet alleen op het doen ontstaan van antisemitische gevoelens, maar ook op de steeds verder krimpende ruimte die overblijft voor legitieme kritiek op het beleid van Israël. Misbruik van de definitie van antisemitisme, gehanteerd door de International Holocaust Remembrance Alliance en valse beschuldigingen van antisemitisme snoeren Israëlcritici de mond.

Veel controversiële onderwerpen komen in dit boek aan bod: de poging tot karaktermoord op Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans, de manipulaties door Joods Actueel, de tweedracht die ontstaan is over de manier waarop Kazerne Dossin omgaat met de herinnering aan de Holocaust, de hetze tegen het Aalsterse carnaval, de bedreiging door alt-right en de heimelijke tactieken van Schild en Vrienden, de aanhoudende etnische zuivering van Palestina, Israëls apartheidspolitiek en vele andere actuele kwesties. Mensenrechten en internationaal recht zijn de leidraad.

Het boek bevat ook twee bijdragen: in de eerste gaat de auteur in gesprek met Annemarie Gielen over Pax Christi Vlaanderen en de tweede bijdrage is een filosofisch postscriptum over racisme vanuit de denkwereld van de Joodse filosoof Levinas door Em. Prof. Roger Burggraeve

Selectie films voor het filmfestival FFO (5 tot 12 maart 2022).

ZATERDAG

Zaterdag 5 maart 2022 -14.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zaterdag 5 maart 2022 -17 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zaterdag 5 maart 2022 -19.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zaterdag 5 maart 2022 -22.15 u- FFO reserveren/Kinepolis

ZONDAG

Zondag 6 maart 2022 -14.15 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zondag 6 maart 2022 -16.45 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zondag 6 maart 2022 -20.00 u- FFO reserveren/Kinepolis

MAANDAG

Maandag 7 maart 2022 -17.00 u- FFO reserveren/Kinepolis

Maandag 7 maart 2022 -17.15 u- FFO/Kinepolis reserveren

Maandag 7 maart 2022 -22.45 u- FFO/Kinepolis reserveren

DINSDAG

Dinsdag 8 maart 2022 -16.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

Dinsdag 8 maart 2022 -19.45 u- FFO reserveren/Kinepolis

Dinsdag 8 maart 2022 -22.30 u- FFO/Kinepolis reserveren

DONDERDAG

Donderdag 10 maart 2022 -16.45 u- FFO reserveren/Kinepolis

Mijn vader is een vliegtuig (trailer niet voorhanden).

Donderdag 10 maart 2022 -20 u- FFO reserveren/Kinepolis

Donderdag 10 maart 2022 -22.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

VRIJDAG

Vrijdag 11 maart 2022 -14.00 u- FFO reserveren/Kinepolis

L’Amour c’est mieux que la vie (trailer niet voorhanden).

Vrijdag 11 maart 2022 -17.15 u- FFO reserveren/Kinepolis

Ali & Ava (trailer niet voorhanden).

Vrijdag 11 maart 2022 -20.15 u- FFO reserveren/Kinepolis

You resemble me (trailer niet voorhanden).

ZATERDAG

Zaterdag 12 maart 2022 -14.15 u- FFO reserveren/Kinepolis

Miss Marx (trailer niet voorhanden).

Zaterdag 12 maart 2022 -14.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

To Olivia (trailer niet voorhanden).

Zaterdag 12 maart 2022 -16.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zaterdag 12 maart 2022 -16.45 u- FFO reserveren/Kinepolis

Zaterdag 12 maart 2022 -22.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

Hetzij

Zaterdag 12 maart 2022 -22.30 u- FFO reserveren/Kinepolis

Oostende en Palestina

Ik weiger te haten: matinee met muziek, poëzie en boekvoorstelling
In Kunstencentrum Kaap/ Vrijstaat O kan je 13 februari luisteren naar een rijk gevuld programma: inleiding op het boek ‘Ik weiger te haten’ over oorzaken van racisme, antisemitisme en haat, muziek van all-round muzikant Yamen Martini (Syrië), en poëzie van de Syrisch-Koerdische Nessrin Ehmed