Een proces die de opmars van uiterst-rechts (ook in Oostende) kan dwarsbomen.

Naast Unia (het Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme), de Liga voor Mensenrechten, de UGent, Jihad Van Puymbroeck en eremagistraat Henri Heimans hebben zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. Henri Heimans stelt zich burgerlijke partij, na 45 jaar voor Justitie te hebben gewerkt in diverse hoedanigheden met specialisatie in het strafrecht én met respect voor de mensenrechten

Voor rechter voor het aanzetten tot haat, racisme en geweld:
De raadkamer in Gent besliste op 15 juli 2022. Het parket vond zelf na onderzoek dat Dries Van Langenhove en de leden van Schild & Vrienden zich schuldig hebben gemaakt aan:

– het “aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld en dat op basis van racisme en xenofobie”;
-het verspreiden van “denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat”;
-het “rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog is gepleegd”, inbreuken op de antinegationismewet.
-inbreuken op de wapenwetgeving, met name de verkoop van pepperspray (enkel voor Van Langenhove).

Dries Van Langenhove is de oprichter van de extreem rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden die in september 2018 in België landelijke bekendheid kreeg na een Pano-uitzending. Sinds 2019 zetelt hij in de Vlaams Belang-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Wordt vervolgd…