WHO-actiedag

DONDERDAG 31 maart – 12.30-13.30 uur

Luxemburgplein – BRUSSEL

ACTIE WERELDGEZONDHEIDSDAG

DONDERDAG 31 maart – 12.30-13.30 uur

Luxemburgplein – BRUSSEL

In aanloop naar Wereldgezondheidsdag (7/4) vragen de mutualiteiten, vakbonden, ngo’s en sociale bewegingen van het Europees Burgerinitiatief Geen Winst op de Pandemie aandacht voor wereldwijde gezondheid boven winst. Die beleidskeuze zou vele levens redden en het is de enige weg om uit de pandemie te geraken.

Kom mee picknicken voor wereldwijde gezondheid want

ONZE GEZONDHEID IS GEEN HANDELSWAAR

  1. Gezondheid is een mensenrecht, geen handelswaar
  2. Pak de pandemie wereldwijd aan
  3. Versterk de publieke gezondheidszorg wereldwijd
  4. Sociale rechtvaardigheid moet een prioriteit zijn

Deel je deze eisen?

Afspraak op donderdag 31 maart (12.30-13.30 uur) op het Luxemburgplein in Brussel.

Breng je picknick en eventueel een dekentje mee.

Vertegenwoordig je een organisatie? Breng een vlag mee.

Aansluitend start om 14 .30 uur de conferentie ‘Commercialisering van gezondheid, de andere pandemie’ in het EU-parlement, georganiseerd door het Europees Netwerk tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheidszorg en de sociale bescherming (volzet).

ACV Openbare Diensten diende bezwaren in tegen de privatiseringsplannen Zorgbedrijf (ZBA)

https://www.hetacv.be/acv-openbare-diensten/nt-magazine/archief-nt-magazine/2020/nt-magazine-juni-2020/zorgbedrijf-antwerpen

In dit deel rond de perikelen bij Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA) gaan nationaal secretaris lokale en regionale besturen CHRISTOPH VANDENBULCKE en coördinator openbare zorgsector JAN MORTIER dieper in op de bezwaren die ACV Openbare Diensten indiende tegen de privatiseringsplannen van het ZBA en stellen ze enkele oplossingen voor (lees verder met bovenstaande link)

Actie voor de zorgsector in Oostende

De drang in Oostende om de openbare zorgsector te commercialiseren is groot. Het vakbondsfront voerde daarom actie aan het stadhuis. Een aantal gemeenteraadsleden ging ze een hart onder de riem steken en ze blijven in de Gemeenteraad zich verzetten tegen dergelijke uitbesteding. Laat de zorg primeren!

Waterellende in Oostende (Zondag 27 juni).

Zondag 27 juni hadden wij te maken met een wolkbreuk, verschillende Oostendse huizen liepen onder.16u30 Toen het noodnummer 112 gebeld werd, kon men wel zijn keuze selecteren maar er was geen reël contact met een medewerker. Tot 2 maal geconfronteerd met hetzelfde scenario; voor wateroverlast moet men daar idd niet zijn maar de medewerker kent de hulpvraag van de beller niet!! is dringende hulp nodig voor zieken, staat een huis in brand,etc..
Bij het bellen van het noodnummer 1722 wordt men geconfronteerd met een wachtrij van 29 voor u enz…dan wordt er uiteindelijk opgenomen en verneem je dat je genoteerd staat voor een interventie van de brandweer. Terwijl je belt, staat je huis onder water tot 15 cm loopt het toilet en het bad over, danst het deksel van de waterput op en neer en valt je elektriciteit weg. Op het nr 1722 raadt men de burgers wel aan gebruik te maken van het digitaal loket wat onmogelijk is want geen elektriciteit. Ik heb tot 2x toe nog contact gehad met de 1722 en telkens eenzelfde antwoord gekregen. Ik heb meer dan 340 emmers water geschept, een ganse nacht op de brandweer gewacht, van de 1722 de raad gekregen om een dompelpomp te gebruiken (zonder elektriciteit?). Maandagmorgen om 9u30 kwam de brandweer van Middelkerke om de woning leeg te pompen maar dit bleek niet meer mogelijk omdat ik reeds teveel water weg geschept had.
Zondag nam ik ook contact op met mijn verzekeraar – om 13u maandag had ik reeds een expert over de vloer om de schade op te meten en kon de opruimactie beginnen die duurde tot enkele minuten geleden.
Ik heb contact opgenomen met de stad Oostende ivm het niet functioneren van het noodnummer, het continue afgescheept worden op de 1722.

Het kan toch niet dat men zich in nood moet aanmelden op een digitaal loket, waarom is er geen lokaal aanspreekpunt meer, hoe moeten ouderen zich behelpen die geen smartphone of computer hebben of er niet mee kunnen werken?

Vanmiddag ben ik in de afvoerputten van de riolen gaan kijken die voor onze deur – Nieuwpoortsesteenweg 755 zat nokvol – die verderop had een verschil van ruim 1 meter. Werd er bij de aanleg van het woon- zorgcentrum de 3 Platanen rekening gehouden met de massa water die moest afgevoerd worden – zijn de riolen in staat die hoeveelheid water te slikken? De bushalte werd ook opnieuw aangelegd – deze middag regende het terug en was het een riviertje die van de helling van de nieuwe bushalte naar beneden stroomde naar die afvoerput die als nokvol zat.
Ik heb met de reinigingsdienst gebeld om dit te melden en kreeg als antwoord dat er uit de verschillende wijken oproepen waren geweest om dezelfde problemen aan te kaarten! nochtans een goed onderhouden afvoersysteem zou nu maken dat de Oostendse burgers geen financiële kater moeten overhouden aan één wolkbreuk. Wat gebeurt er met burgers die niet in staat zijn hun woning terug in orde te brengen, heeft iedereen een verzekering die alle kosten dekt?

Graziella Baeckelandt
059/436583

Onvriendelijke voetpaden te Oostende

“Oud worden in Oostende is geen pretje en al helemaal niet als je niet meer goed te been bent. Ik zie ze alle dagen passeren, in de Jules Peurquaetstraat: de oudjes, op weg naar de GB, met hun caddie.

Vaak lopen ze niet op het voetpad maar op de weg, steeds achterom kijkend, omdat de caddie anders blijft haperen aan de kasseien. Ik heb al veel gehoord dat mensen zich kwetsten aan die kasseien. Ook de wielen van de rollators blijven trouwens vaak haperen in in die kasseien. Dan komen ze in de Alfons Pieterslaan, waar de stenen glad zijn bij de minste neerslag. Als ze na de boodschappen een wandeling willen doen, is dat zeker niet op de dijk: te veel fietsen, te veel steps en ‘billecars’, te veel skateboarders die hun capriolen laten zien. De Koninginnenlaan, de brede laan die de tramsporen met het bosje verbindt, dan maar? Zelfde fietsen, met vaak nog hogere snelheid, vaak met drie naast elkaar. Ook daar wandelen er minder ouderen, alhoewel er veel serviceflats in de omgeving zijn. In de drang om de fiets te promoten, worden de ouderen vergeten. De fietser heerst op de wegen, en vaak ook op het voetpad.”aldus B.D.G. buurtbewoner.

Gebruikers van voetpaden hebben moeilijkheden bij het gebruik ervan door de slechte staat (gladde stenen, losliggende kasseien, opgevulde sleuven, …enz.).

De voetganger -de zwakste der openbare weggebruiker- krijgt de indruk in de kou staan; de slechte voetpaden wekt wrevel op bij de vele gebruikers (meestal van een gevorderde leeftijd) ten aanzien van het bestuur – het politieke-. In afwachting kan er een signaal vanuit het beleid gegeven worden dat men oog heeft voor deze problematiek.

Niet alleen een bespreking in de wijkraad maar concreet informatie naar de gebruikers over een al dan niet aanpakken van de herstellingen.

Er is een verband met Valpreventie (zie link) ; de aanpak van de infrastructuur van de voetpaden is doorslaggevend in het voorkomen van het “vallen”.

We lezen op de site van de Stad Oostende:

“WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Een tegen allen, allen tegen vallen

Met deze slogan start op 19 april de tiende editie van de Week van de Valpreventie. Ook in Oostende worden de hele week lang activiteiten georganiseerd om ouderen, hun familie en zorgmedewerkers te informeren over valpreventie.

En dat blijkt nodig, want zowat één op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Bij bewoners van woonzorgcentra is dit zelfs meer dan de helft. Vallen kan niet enkel leiden tot lichamelijk letsel, maar heeft ook psychologische en sociale gevolgen. Want wie bang is om te vallen durft soms zelfs het huis niet meer te verlaten en raakt geïsoleerd.(…) leer verder (zie link).

Haven van Oostende: “Europa houdt handen af van de wet-Major”

Het EU-Hof oordeelde dat de wet-Major, die havenarbeiders beschermt, niet in strijd is met de Europese rechtsregels. Er werden wel enkele aanpassingen gevraagd. “Toch is het belangrijkste dat het principe van de wet-Major overeind blijft en dat is dat de veiligheid en sociale bescherming van de havenarbeiders gegarandeerd blijft”, zeggen Anja Vanrobaeys en Kathleen Van Brempt.

https://www.s-p-a.be/artikel/europa-houdt-handen-af-van-de-wet-major/?utm_campaign=feb_13&utm_medium=email&utm_source=newsletter