PALA vzw van verontwaardiging naar verandering

https://pala.be/nl/civicrm/mailing/view?reset=1&id=247

Beste lezer, lezeres,

Het toeval wil dat deze Pala editie enkele uitgebreide bijdragen verzamelt, meestal gelieerd aan een boek. Maar langer of korter, doorslaggevend is dat ze belangrijke thema’s behandelen en daarom dieper graven.

Vooreerst zijn er de bedreigingen voor democratieën met veel aandacht voor How democracies die. Nog altijd vormen staatsgrepen een gevaar, dat maakt het artikel over West-Afrika duidelijk.
Maar vanaf 1990 sterven democratieën toch vooral van binnenuit. Ze worden vermoord door verkozen autocraten, van Hongarije tot de VS.

Bevolking, en zeker overbevolking, vangen weinig aandacht. Een boek met de uitgesproken titel We zijn met te veel wil dat uitdrukkelijk anders. Een bespreking én een interview lichten het bevolkingsvraagstuk toe.

De tweede Onweer over China bijdrage belicht de moeilijke overgang naar de moderniteit: na het fiasco van de communistische modernisering volgt een staatsgeleid kapitalisme… onbuigzaam autoritair.

De droogte in het westen van de VS haalt geregeld het nieuws. Wat echt telt, is het lange termijnperspectief. Wetenschappers melden dat de megadroogte van 2000-2021 de ergste is in 1200 jaar… en dat klimaatverandering er voor veel tussen zit.

We eindigen niet zonder ook een positieve evolutie aan te geven. De Zwitserse coöperatie Mobility doorstond de coronacrisis en plant de transitie naar elektrisch voor al haar 3100 deelauto’s ten laatste in 2030.

Jan Rutgeerts Dirk Barrez
Voorzitter Pala vzw Hoofdredacteur Pala.be