Dr. Reginald Moreels over gezondheid(szorg) voor iedereen zaterdag 30 oktober 2021 om 10 u in zaal Klas De Grote Post

Gedachtewisseling – Recht en picht op gezonheid(szorg) voor iedereen en overal ? Oostende, zaterdag 30 oktober 2021 om 10 u zaal Klas De Grote Post
Naar aanleiding van de oproep van Dr. Reginald Moreels in “De Zondag” voor financiële steun aan het medisch project in Beni (Kivu, Congo), nam LEF contact met hem op met het voorstel zijn project publiek in Oostende toe te lichten. Tevens willen wij meer vernemen over zijn visie over gezondheidszorg in het algemeen (o.a. Corona, betaalbaarheid van zorg …), met een uitloper naar ontwikkelingssamenwerking, waarvan hij ooit Minister geweest is.
Michel Vanhoorne, Coördinator van LEF en ereprof. Arbeid- en Milieugezondheidkunde (UG), die in jaren 60 als arts werkzaam was in dezelfde streek, zal in een ongedwongen gesprek aangaan met Dr. Moreels over bovengenoemde thema’s.
Op deze bijeenkomst zal aan de deelnemers een vrije bijdrage gevraagd worden voor het project in Beni. Kunt u niet wachten om dit behartenswaardig project nu al te steunen: stort dan op rekening BE34 0689 4046 9890 van UNICHIR is de Congolese afdeling van vzw BENISUR

LEF Steun van 1245 euro in geld + schoolgerief voor onderwijs in rampgebied Verviers

Ondertussen komen er nieuwe bedragen binnen. Stort een steunbedrag op

IBAN BE75 5230 8044 9451

BIC: TRIOBEBB

van Links Ecologisch Forum met vermelding: Steun scholen Verviers

Verzamelen in Oostende van schoolgerief voor onderwijs in Verviers

Torben Winne LEF Oostende Eddy Nierynck ACOD Buitenlandse Zaken en Graziella Baeckelandt ACOD Oostende
Levering van het schoolgerief op dinsdag 7 september te Verviers

Delphine Cupers CGSP Enseignement, Philippe Boterman CGSP Verviers, Pol De Grave LEF Oostende, en Graziella Braeckelandt voorzitster ACOD Oostende na de bedeling van de goederen….

Ontvangst onderwijsmensen in CGSP Verviers

Plechtig overhandiging aan de vertegenwoordigers van de Vervierse scholen: van links naar rechts Pol De Grave LEF Oostende, Philippe Boterman CGSP Verviers, Sylvia Belly Basisschool Hodimont (Verviers), Michel Vanhoorne LEF coördinator, Graziella Baeckelandt ACOD Oostende en Valerie Brisco Basisschool van het Atheneum Thil Lorrain (Verviers)

Van links naar rechts:Sylvia Belly basisschool Hodimont, Michel Vanhoorne LEF coördinator, Graziella Baeckelandt ACOD Oostende en Valerie Brisco van de basisschool Thil Lorrain.

Van links naar rechts: Amaryllis Rinchon samen met collega van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Stembert (Verviers)

Jessica Michel CGSP Enseignement Verviers
Delphine Cupers CGSP Enseignement Verviers
Vertegenwoordiger van de IRW CGSP (Waalse Intergewestelijke ACOD)
Ismaël Zeroual CEPAG (Centre d’éducation Permanente AG)
Met dank aan Michel en Christine Bordignon voor de mooie foto’s

Oostende betoogt!

Betoging 24 september

De loonnorm en het IPA hebben op het eerste zicht weinig te maken met mensen in openbare dienst en onderwijs in het bijzonder. En toch zijn er een aantal belangrijke elementen die ons tot de nodige solidariteit moeten aanzetten:

Het loonaandeel van alle werkenden in % van BBP daalt al jaren, de loonnorm doet die verder achterop lopen. Het is op deze loonmassa dat er (steeds minder) sociale zekerheid betaald wordt en zo de financiering voor de uitkeringen zoals de pensioenen, zwaar onder druk zet. Van dit loonaandeel in privé valt trouwens een groeiend gedeelte buiten de sociale zekerheid (bedrijfsvoordelen, maaltijdcheques, …) waardoor het draagvlak voor de sociale zekerheid en de pensioenen nog verkleint.

Bij die pensioenen zijn wij wèl betrokken, vooral daar ambtenaren én onderwijs hier extra geviseerd zijn.
Het wordt des te belangrijker omdat de neoliberale riedel over de onbetaalbaarheid van de pensioenen opnieuw de kop opsteekt. De politieke discussie zal zich hier na corona op focussen.

Dus: wees solidair en bescherm de pot waaruit ook onze bedreigde pensioenen zullen moeten komen! (vooral omdat wij geen tweede pijlers en dergelijke kennen)
Wij roepen op om zoveel als mogelijk deel te nemen aan de betoging!
Motiveer je collega’s die geen opdracht hebben (er is geen stakingsaanzegging voor onderwijs) om naar Brussel te komen.
De enige opgelegde maatregel is het dragen van een mondmasker tijdens de gehele duur van de actie en het zoveel mogelijk respecteren van de sociale afstand.
Verzamelen vanaf 10 uur aan het Noordstation – vertrek na 11 uur.
Er worden ter plaatse sanitaire voorzieningen georganiseerd buiten het Noordstation.
Einde van de betoging aan het Zuidstation, waar een podium zal worden geplaatst voor toespraken.
Deelnemers van ABVV krijgen de verplaatsingskosten (treinticket) terugbetaald en een lunchvergoeding (10€) bevraag je secretaris.

Filmclub 62 te Oostende

https://www.filmclub62.com/vertoningen.html

https://www.facebook.com/Filmclub-62-1753234021644043/

Ga naar bovenstaande linken om het programma te raadplegen.

Donderdag 9 september – 17u45 & 20u15 – Drunk
Dinsdag 14 september – enkel om 20u15 – Barn (Beware of the Children)
Donderdag 16 september- 17u45 & 20u15- Kuessipan
Donderdag 23 september – 17u45 & 20u15 – The Father
Donderdag 30 september – 17u45 & 20u15 – Nomadland
Donderdag 7 oktober – 17u45 & 20u15 – Minari
Dinsdag 12 oktober – enkel om 20u15 – True Mothers
Donderdag 14 oktober – 17u45 & 20u15 – Son-Mother
Donderdag 21 oktober – 17u45 & 20u15 – First Cow
Donderdag 28 oktober – 17u45 & 20u15 – Corpus Christi

150 KM rampgebied in België: Steun slachtoffers (scholen moeten terug open op 1/9)

LEF Oostende schaart zich achter alle initiatieven die tegemoet komen aan de ellende in het rampgebied ( zie eerder bericht https://lef-oostende.be/lef-lokaal-en-nationaal/oproep-voor-steun-aan-de-opruiming/)

Financiële steun voor aankoop van schoolmateriaal: via LEF

Alle hulp is welkom op onze Triodos rekening:

IBAN: Nr. BE75 5230 8044 9451

BIC: TRIOBEBB

van Links Ecologisch Forum met vermelding: Steun scholen Verviers

Locale actie Oostende

onderwijs, in samenspraak met cgsp enseignement, start een inzamelactie voor de scholen in de getroffen gebieden in Wallonië. Net zoals de inboedel van de bewoners zijn ook de inboedels van de scholen meegesleurd en vernietigd door het water. Op 1/09 start het schooljaar ook in de rampgebieden. Om het voor de kinderen en onze collega’s mogelijk te maken op een waardige manier het schooljaar te kunnen opstarten zamelen wij schoolmateriaal in: boekentassen, turngerief, potloden, stiften, latten, kaften enz… ACOD-Oostende zal fungeren als inzamelpunt op maandag 23/08 van 14 tot 18u, vrijdag 27/08 en zaterdag 28/08 telkens van 9u tot 16 kan er materiaal afgegeven worden. Afspraak kan gemaakt worden om op andere momenten schoolspullen af te geven op het gsmnr 0494/644794 . ACOD onderwijs zal instaan voor de verdeling over de getroffen scholen en het vervoer van het materiaal.

Mag ik vragen deze oproep zo ruim mogelijk te verspreiden onder jullie leden van de Oostendse verenigingen?

Dank voor de solidaire medewerking,

Nationale actie

De overstromingen van juli hebben ook veel scholen in Wallonië getroffen. Daarom organiseren wij een inzamelactie van schoolgerief. Samen met onze Franstalige collega’s van CGSP Enseignement zorgen we dat alles terechtkomt in de scholen die dat het best kunnen gebruiken.

Je kan boekentassen, kaften, schriften, pennen, stiften, potloden en ander schoolgerief afgeven in een van onze kantoren in je buurt. De adressen en openingsuren vind je https://www.acodonderwijs.be/inzamelactie/