IN MEMORIAM Michel Vanhoorne ( Oostende 4 oktober 1935 – Gent 16 Maart 2023 )

Bij LEF/FGE betreuren we het  heengaan van Michel Vanhoorne , stichter coördinator en woordvoerder van het eerste uur.

Michel  hield er van om  een ander, heel eigen geluid te laten horen, een onderwerp vanuit een aparte invalshoek te benaderen, en zo iedereen aan het denken te zetten.

Zijn engagement voor een  rechtvaardige sociale en economische politiek, zijn  inzet voor  gezondheidspreventie, vrouwenrechten, kernwapenvrije wereld, klimaat, biodiversiteit tekenden zijn persoonlijke en publiek leven. Zijn lange ervaring had hem geleerd om op al deze thema’s samenwerkingsverbanden op te zoeken, mensen hiervoor aan te spreken, aanwezig te zijn op de platformen die zich hier voor inzetten.

‘La convergence des luttes’ was voor hem de grondidee naar het pad naar een inclusieve samenleving.

Ook met zijn heengaan maakt Michel een statement: hij wou het duurzaam met de minst mogelijke impact, een project waarmee hij zijn laatste dagen vulde ondanks dat het uitputtend was. Hier is nog werk aan de winkel want een uitvaart op zulke wijze organiseren is nog geen evidentie. We zullen dit ter harte nemen.

Michel was zoals het LEF/FGE symbool : Spitant, straf en kleurrijk.

Nee, een radijsje heb je nooit te veel in huis.

Wat gaan we hem missen, onze Michel.t

IN MEMORIAM Michel Vanhoorne ( Ostende 4 octobre 1935 – Gand 16 mars 2023 )

Au LEF/FGE, nous regrettons le décès de Michel Vanhoorne, coordinateur fondateur et porte-parole de la première heure.

Michel aimait faire entendre un son différent, bien à lui, aborder un sujet sous un autre angle, et faire réfléchir tout le monde.

Son engagement pour une politique sociale et économique juste, son engagement pour la prévention sanitaire, les droits des femmes, le monde sans armes nucléaires, le climat, la biodiversité ont marqué sa vie personnelle et publique. Sa longue expérience lui avait appris à chercher des partenariats sur toutes ces thématiques, à s’adresser aux gens là-dessus, à être présent sur les plateformes qui s’y engagent.

Pour lui, ‘La convergence des luttes’ était l’idée de base vers la voie vers une société inclusive.

Michel fait aussi une déclaration avec son décès : il voulait que ce soit durable avec le moins d’impact possible, un projet avec lequel il a rempli ses derniers jours, malgré le fait qu’il était épuisant. Il y a encore du travail à faire ici car organiser des obsèques de cette manière n’est pas encore évident. Nous prendrons cela à cœur.

Michel était comme le symbole LEF/FGE : Spitant, fort et coloré.

Non, vous ne pouvez jamais avoir trop de radis à la maison.

Comme il va nous manquer, notre Michel.

Raoul Flies

Coördinator van het Links Ecologisch Forum

GSM +32 489768641