Zelzate een voorbeeld voor een progressief beleid in Oostende.

Boodschap van de Burgemeester:
BAM! 💥 De Toekomstcoalitie heeft zeer goed nieuws! Het arrest van de Raad van State over onze taxshift is binnen! Onze lokale taxshift is nu ook écht een feit. Dat is zeker. De Raad van State oordeelde dat het inderdaad om een eerlijk en billijk principe gaat. Het reglement is helemaal correct!
Zo blij om met dit goede nieuws de zomer in te gaan! 😎 We beloofden de Zelzatenaren werk te maken van eerlijkere lokale fiscaliteit. En
belofte maakt schuld.
👉 De milieubelasting verdwijnt.
👉 650 lokale zelfstandigen krijgen extra zuurstof dankzij lastenverlaging.
👉 De hogere afvalverwerkingskosten worden niet doorgerekend aan onze inwoners.
Wat een productief voorjaar sluiten we hiermee af! Na de bouw van het nieuwe cultuurhuis 🎭, onze gewonnen strijd voor het behoud van Klein Rusland 🏡 en het startschot van Zelzate-Zuid ⚽️ is dit opnieuw een ferme opsteker voor de Zelzatenaren!
Onze ploeg houdt woord en doet wat beloofd werd. Ik ben bijzonder dankbaar en trots op het harde werk dat deze voltallige bestuursploeg samen verzet. We blijven doorgaan.
Voor Zelzate.
Voor u.
Brent ❤️

Volg de nieuwsbrief van ISDS

FRANS-ENGELS-SPAANS

https://www.isds.bilaterals.org/

A PROPOS DE LA PLATE-FORME ISDS
La plate-forme ISDS est un centre de ressources sur le controversé mécanisme de règlement des différends investisseur-Etat (ISDS en anglais), présent dans de nombreux accords de commerce et d’investissement. Le but de la plate-forme est de fournir les dernières informations, outils de campagnes et analyses critiques aux organisations engagées dans la lutte contre l’ISDS.

Info over vrijhandelsverdragen (TTIP,CETA,MERCOSUR, …en anderen)

https://www.bilaterals.org/

ENGELS- FRANS- SPAANS

Cette section contient des nouvelles et des analyses sur les développemements radicaux qui influencent l’offensive générale en faveur d’accords de libre-échange et de traités bilatéraux d’investissement. C’est-à-dire les tendances majeures en lien avec le bilatéralisme, dont les conséquences se font souvent sentir à l’échelle mondiale, ainsi qu’avec d’autres enjeux qui s’entre-coupent. Les nouveaux développements émanant des politiques des États-Unis, de l’OMC ou de la création d’alliances Sud-Sud, par exemple, sont souvent traités ici puisqu’ils tendent à avoir des impacts systémiques.

Oostende en Palestina

Ik weiger te haten: matinee met muziek, poëzie en boekvoorstelling
In Kunstencentrum Kaap/ Vrijstaat O kan je 13 februari luisteren naar een rijk gevuld programma: inleiding op het boek ‘Ik weiger te haten’ over oorzaken van racisme, antisemitisme en haat, muziek van all-round muzikant Yamen Martini (Syrië), en poëzie van de Syrisch-Koerdische Nessrin Ehmed

Oostende eveneens betrekken bij Open debat over pandemie

https://chng.it/yHKbcYCWyc

Het integrale Wintermanifest kan je hieronder lezen. Zie hier voor de lijst van initiële ondertekenaars, en voor een petitie waarmee je zelf ook je steun kan betuigen.

(Klik hier om het Wintermanifest in ‘full screen’ te lezen.)

Mercosur: Natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen

Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen. Daarnaast zorgt het voor oneerlijke concurrentie voor Europese boeren.

EU-Mercosur handelsverdrag funest voor mens en milieu
De Handel Anders! coalitie pleit voor een alternatief verdrag om de politieke samenwerking tussen de EU en de Mercosur-landen te verbeteren en doet voorstellen voor rechtvaardige en duurzame internationale handelsregels. Dat is de kernboodschap van een nieuwe publicatie die vandaag gepresenteerd wordt tijdens het Latijns-Amerika Debat (georganiseerd door een consortium van ngo’s en vakbonden).

Voor de publicatie interviewden de auteurs (onder meer van Both ENDS, FNV en Platform ABC) diverse vertegenwoordigers uit de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay), waaronder Inheemse leiders, wetenschappers en mensen verbonden aan maatschappelijke organisaties en vakbonden. Dat maakt de publicatie uniek.

Desastreuze gevolgen
Handel Anders! beschrijft in de publicatie de gevolgen van de deal voor landbouw en veehouderij, klimaat en natuur, Inheemse volkeren en economie en werkgelegenheid in de Mercosur-landen. Sara Murawski, co-auteur van het rapport: ‘De gevolgen zijn ronduit desastreus. Zo stimuleert het EU-Mercosur verdrag de handel in producten zoals soja, vlees en suiker, die leiden tot ontbossing, natuurverwoesting en mensenrechtenschendingen. Grote landbouwbedrijven in de Mercosur-landen veroorzaken op grote schaal gedwongen verhuizingen van Inheemse gemeenschappen. Daarnaast stimuleert het verdrag meer laag productieve banen in sectoren als land- en mijnbouw in de Mercosur-landen en veroorzaakt het de-industrialisatie.’

Ook de EU-landen ondervinden schade van de gevolgen. Het EU-Mercosur verdrag stelt de Europese akkerbouwers en veehouders bloot aan oneerlijke concurrentie door import van producten die geproduceerd zijn onder (veel) lagere productiestandaarden. Dit stelt de gezinsbedrijven nog meer bloot aan de race to the bottom op de wereldmarkt, waar vooral multinationals van profiteren.

Naar duurzame, eerlijke samenwerking
De Handel Anders! coalitie doet daarom voorstellen tot een nieuw samenwerkingsakkoord, gebaseerd op duurzame ontwikkeling van de eigen industrie, wetenschap en fatsoenlijk werk in de Mercosur-landen. De coalitie pleit voor meer Europese zelfvoorziening via marktbescherming en de regulering van de EU-markt in landbouwproducten. Zo krijgen EU-boeren een eerlijke prijs voor hun producten en wordt dumping in het Mondiale Zuiden voorkomen. Uiteindelijk moet de EU helemaal stoppen met import van producten uit de Mercosur-landen wanneer dit leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten en de uitstoot van broeikasgassen, betoogt de coalitie.

Brochure downloaden via onderstaande link

https://www.fnv.nl/getmedia/2b211aec-8be7-4079-819a-936dcca76e5e/Het-EU-Mercosur-handelsverdrag-Handel-Anders-okt-2021.pdf

https://https://left.eu/events/eu-mercosur-the-vicious-circle-of-pesticides

Waarom het handelsakkoord EU-Mercosur aan een zijden draadje hangt

Zie brochure:

https://11.be/sites/default/files/2021-03/mercosur-analyse-okt2020.pdf

Performance/Event Fatena Al Ghorra “Palestijnse poëzie”(samen met Dr Rik Hemmerijckx conservator van Emile Verhaeren museum) uitgesteld door coronamaatregelen

Organisatie: netwerk getrokken door het August Vermeylenfonds Oostende in De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende.“

Fatena Al-Ghorra is een auteur van Palestijnse afkomst. Ze was in Palestina een bekende journaliste en media-persoonlijkheid. In 2009 vroeg ze asiel aan in België, waar ze sindsdien woont. Sinds 2016 heeft ze de Belgische nationaliteit.

Zij werkt als freelance journalist, vertaler en dichter. Als journaliste werkte zij voor Al Jazeera. Ze is ook performer, en organisator van een poëzieproject onder de naam ‘Fatena’s poëziesalon’ in België en Nederland. Ze nam deel aan internationale festivals en poëzieprojecten over de hele wereld en in 2017 nam ze deel aan de internationale schrijfresidentie aan de Universiteit van Iowa.

Poëzie
Al-Ghorra debuteerde in 2000 met haar bundel There is still a sea between us, in het Arabisch. Ze publiceerde sinds 2000 vijf dichtbundels. Zij schrijft in het Arabisch. Haar werk is vertaald in het Spaans, Italiaans, Frans en Nederlands. In 2014 verscheen haar eerste in het Nederlands vertaalde dichtbundel: Gods bedrog. Diverse scenario’s, vertaald door Nisrine Mbarki en Kees Nijland, met een voorwoord van Annelies Verbeke. Haar vijfde bundel Neem dit lichaam is begin 2019 in het Nederlands uitgebracht door twee uitgeverijen, één in België en de andere in Nederland. Haar werk is opgenomen in een aantal bloemlezingen, waaronder Vijftig jaar Palestijnse dichters.

In 2012 won zij de El Hizjra-literatuurprijs voor Nederlandstalige schrijvers met verschillende achtergronden. In 2016 won haar boek Tradire il Signore (Nederlands: Gods bedrog) een Italiaanse prijs voor het beste Arabische boek vertaald in het Italiaans.