Oostende eveneens betrekken bij Open debat over pandemie

https://chng.it/yHKbcYCWyc

Het integrale Wintermanifest kan je hieronder lezen. Zie hier voor de lijst van initiële ondertekenaars, en voor een petitie waarmee je zelf ook je steun kan betuigen.

(Klik hier om het Wintermanifest in ‘full screen’ te lezen.)

Mercosur: Natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen

Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen. Daarnaast zorgt het voor oneerlijke concurrentie voor Europese boeren.

EU-Mercosur handelsverdrag funest voor mens en milieu
De Handel Anders! coalitie pleit voor een alternatief verdrag om de politieke samenwerking tussen de EU en de Mercosur-landen te verbeteren en doet voorstellen voor rechtvaardige en duurzame internationale handelsregels. Dat is de kernboodschap van een nieuwe publicatie die vandaag gepresenteerd wordt tijdens het Latijns-Amerika Debat (georganiseerd door een consortium van ngo’s en vakbonden).

Voor de publicatie interviewden de auteurs (onder meer van Both ENDS, FNV en Platform ABC) diverse vertegenwoordigers uit de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay), waaronder Inheemse leiders, wetenschappers en mensen verbonden aan maatschappelijke organisaties en vakbonden. Dat maakt de publicatie uniek.

Desastreuze gevolgen
Handel Anders! beschrijft in de publicatie de gevolgen van de deal voor landbouw en veehouderij, klimaat en natuur, Inheemse volkeren en economie en werkgelegenheid in de Mercosur-landen. Sara Murawski, co-auteur van het rapport: ‘De gevolgen zijn ronduit desastreus. Zo stimuleert het EU-Mercosur verdrag de handel in producten zoals soja, vlees en suiker, die leiden tot ontbossing, natuurverwoesting en mensenrechtenschendingen. Grote landbouwbedrijven in de Mercosur-landen veroorzaken op grote schaal gedwongen verhuizingen van Inheemse gemeenschappen. Daarnaast stimuleert het verdrag meer laag productieve banen in sectoren als land- en mijnbouw in de Mercosur-landen en veroorzaakt het de-industrialisatie.’

Ook de EU-landen ondervinden schade van de gevolgen. Het EU-Mercosur verdrag stelt de Europese akkerbouwers en veehouders bloot aan oneerlijke concurrentie door import van producten die geproduceerd zijn onder (veel) lagere productiestandaarden. Dit stelt de gezinsbedrijven nog meer bloot aan de race to the bottom op de wereldmarkt, waar vooral multinationals van profiteren.

Naar duurzame, eerlijke samenwerking
De Handel Anders! coalitie doet daarom voorstellen tot een nieuw samenwerkingsakkoord, gebaseerd op duurzame ontwikkeling van de eigen industrie, wetenschap en fatsoenlijk werk in de Mercosur-landen. De coalitie pleit voor meer Europese zelfvoorziening via marktbescherming en de regulering van de EU-markt in landbouwproducten. Zo krijgen EU-boeren een eerlijke prijs voor hun producten en wordt dumping in het Mondiale Zuiden voorkomen. Uiteindelijk moet de EU helemaal stoppen met import van producten uit de Mercosur-landen wanneer dit leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten en de uitstoot van broeikasgassen, betoogt de coalitie.

Brochure downloaden via onderstaande link

https://www.fnv.nl/getmedia/2b211aec-8be7-4079-819a-936dcca76e5e/Het-EU-Mercosur-handelsverdrag-Handel-Anders-okt-2021.pdf

https://https://left.eu/events/eu-mercosur-the-vicious-circle-of-pesticides

Waarom het handelsakkoord EU-Mercosur aan een zijden draadje hangt

Zie brochure:

https://11.be/sites/default/files/2021-03/mercosur-analyse-okt2020.pdf

Performance/Event Fatena Al Ghorra “Palestijnse poëzie”(samen met Dr Rik Hemmerijckx conservator van Emile Verhaeren museum) uitgesteld door coronamaatregelen

Organisatie: netwerk getrokken door het August Vermeylenfonds Oostende in De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende.“

Fatena Al-Ghorra is een auteur van Palestijnse afkomst. Ze was in Palestina een bekende journaliste en media-persoonlijkheid. In 2009 vroeg ze asiel aan in België, waar ze sindsdien woont. Sinds 2016 heeft ze de Belgische nationaliteit.

Zij werkt als freelance journalist, vertaler en dichter. Als journaliste werkte zij voor Al Jazeera. Ze is ook performer, en organisator van een poëzieproject onder de naam ‘Fatena’s poëziesalon’ in België en Nederland. Ze nam deel aan internationale festivals en poëzieprojecten over de hele wereld en in 2017 nam ze deel aan de internationale schrijfresidentie aan de Universiteit van Iowa.

Poëzie
Al-Ghorra debuteerde in 2000 met haar bundel There is still a sea between us, in het Arabisch. Ze publiceerde sinds 2000 vijf dichtbundels. Zij schrijft in het Arabisch. Haar werk is vertaald in het Spaans, Italiaans, Frans en Nederlands. In 2014 verscheen haar eerste in het Nederlands vertaalde dichtbundel: Gods bedrog. Diverse scenario’s, vertaald door Nisrine Mbarki en Kees Nijland, met een voorwoord van Annelies Verbeke. Haar vijfde bundel Neem dit lichaam is begin 2019 in het Nederlands uitgebracht door twee uitgeverijen, één in België en de andere in Nederland. Haar werk is opgenomen in een aantal bloemlezingen, waaronder Vijftig jaar Palestijnse dichters.

In 2012 won zij de El Hizjra-literatuurprijs voor Nederlandstalige schrijvers met verschillende achtergronden. In 2016 won haar boek Tradire il Signore (Nederlands: Gods bedrog) een Italiaanse prijs voor het beste Arabische boek vertaald in het Italiaans.

LEF Steun van 1245 euro in geld + schoolgerief voor onderwijs in rampgebied Verviers

Ondertussen komen er nieuwe bedragen binnen. Stort een steunbedrag op

IBAN BE75 5230 8044 9451

BIC: TRIOBEBB

van Links Ecologisch Forum met vermelding: Steun scholen Verviers

Verzamelen in Oostende van schoolgerief voor onderwijs in Verviers

Torben Winne LEF Oostende Eddy Nierynck ACOD Buitenlandse Zaken en Graziella Baeckelandt ACOD Oostende
Levering van het schoolgerief op dinsdag 7 september te Verviers

Delphine Cupers CGSP Enseignement, Philippe Boterman CGSP Verviers, Pol De Grave LEF Oostende, en Graziella Braeckelandt voorzitster ACOD Oostende na de bedeling van de goederen….

Ontvangst onderwijsmensen in CGSP Verviers

Plechtig overhandiging aan de vertegenwoordigers van de Vervierse scholen: van links naar rechts Pol De Grave LEF Oostende, Philippe Boterman CGSP Verviers, Sylvia Belly Basisschool Hodimont (Verviers), Michel Vanhoorne LEF coördinator, Graziella Baeckelandt ACOD Oostende en Valerie Brisco Basisschool van het Atheneum Thil Lorrain (Verviers)

Van links naar rechts:Sylvia Belly basisschool Hodimont, Michel Vanhoorne LEF coördinator, Graziella Baeckelandt ACOD Oostende en Valerie Brisco van de basisschool Thil Lorrain.

Van links naar rechts: Amaryllis Rinchon samen met collega van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Stembert (Verviers)

Jessica Michel CGSP Enseignement Verviers
Delphine Cupers CGSP Enseignement Verviers
Vertegenwoordiger van de IRW CGSP (Waalse Intergewestelijke ACOD)
Ismaël Zeroual CEPAG (Centre d’éducation Permanente AG)
Met dank aan Michel en Christine Bordignon voor de mooie foto’s

De “Sans papiers” hongerstaking krijgt steun vanuit de politiek

Deniz Agbaba Vakbondsecretaris bij SETCa – BBTK en voorzitster van Groen Brussels Gewest

Vraag 1 aan Deniz Agbaba:

Wil je de historiek van de hongerstaking van de sans papiers voor ons schetsen?

Vraag 2:

Hoe is het nu gesteld met de gezondheidssituatie van de hongerstakers ?

Een derde vraag kunnen we wegens technische problemen niet weergeven (Het is voor later we werken eraan!).

Dringende oproep van een Oostendenaar actief bij de Brusselse hongerstakers

link naar artikel Bruzz 700-migranten-zonder-papieren-brussel-hongerstaking

https://youtu.be/ftFiKxrB3Ts 

USPR (Unie voor de Regularisatie van Sans-Papiers) vraagt een duurzaam regularisatiebeleid naar aanleiding van de hongerstaking te Brussel

Mevrouw en Meneer de ministers,

Met dit schrijven wil ik uw aandacht vestigen op de politieke noodzaak van een tussenkomst in de verschillende bezettingen van de USPR (Unie voor de Regularisatie van Sans-Papiers).

Zoals u wellicht weet, zijn sinds 23 mei 475 mensen zonder papieren aan het hongerstaken. Deze staking, die al 34 dagen aanhoudt, is een kreet om openheid richting de totstandkoming van een duurzaam regularisatiebeleid. 

We vernemen dat na de verwerping van het wetsvoorstel van Défi, die als doelstelling had om duidelijke en permanente regularisatiecriteria in te voeren, alsook onafhankelijke commissie, de PS dringend een interministeriële commissie wil samenroepen. Wij verheugen ons op dergelijk initiatief! Het is hoog tijd dat de kwestie van de regularisatie op tafel van de regering belandt na de blokkade van de CD&V en, in het bijzonder, van Sammy Mahdi. 

Vandaag ligt de bal in het kamp van zowel de minister van Economie en Werk (Pierre-Yves Dermagne, PS), de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Frank Vandenbroucke, sp.a/Vooruit) als van de eerste minister (Alexander De Croo, Open-VLD).

Het huidige migratiebeleid van de regering en, in het bijzonder, van de staatssecretaris, is er een van autoritair liberalisme: namelijk de mogelijkheden tot migratie en vestiging zoveel mogelijk beperken. In plaats van het wetsvoorstel van Défi te ondersteunen voor de invoering van duidelijke en permanente criteria en een onafhankelijke commissie, verdedigen de verschillende partijen van de meerderheid Sammy Mahdi’s nota “asiel en migratie”. Het toppunt van onfatsoenlijkheid werd bereikt door de maatregel om het verblijf van buitenlandse studenten met één jaar te verlengen vooraleer ze uitgewezen worden door Ecolo als een overwinning te vieren.

Zowel de hongerstakers als de werkers zonder papieren die op het grondgebied aanwezig zijn, wachten op een oplossing om uit de uitbuiting en de armoede te stappen. Zij willen simpelweg toegang tot de arbeidsmarkt zonder voorwaarden. Echter, noch Sammy Mahdi, noch Pierre-Yves Dermangne hebben een tastbare oplossing bij de hand. Voor een werknemer zonder papieren die al tien jaar in België is en geen kinderen heeft, stelt de regering voor om terug te keren naar zijn of haar herkomstland om aldaar een procedure te starten voor de “unieke vergunning”. 

Hoewel de constante vergrijzing van de bevolking en de noden van de economische relance in voordeel van een regularisatie pleiten van de mensen zonder papieren, heeft de huidige regering niets anders te bieden dan vereeuwiging van de officieuze “humanitaire” criteria van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de essentie van het probleem vormen. 

In het kader van de deze interministeriële conferentie roepen wij op om een reëel debat te voeren om de basis te leggen voor een regularisatiebeleid van de mensen zonder papieren in België vertrekkende van de werkelijke situaties (werk, gezinssituatie, verankering, ziekte, onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden, pandemie en economische relance) binnen het respect voor de fundamentele rechten. 

Vervolgens vragen we dat, in afwachting van een politieke oplossing die binnen de regering onderhandeld zal worden, aan de hongerstakers een vernieuwbare verblijfsvergunning van één jaar met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt toegekend wordt. Tevens vragen wij ook aan de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, dat hij maatregelen neemt om de hongerstakers op te volgen, gezien de uiterst dringende situatie waarin ze zich bevinden. 

Teneinde het tempo te versnellen, vragen we aan de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, om in overleg met de gefedereerde entiteiten de toegang tot werk en vormingen te vergemakkelijken voor de hongerstakers. Eveneens vragen we aan de eerste minister, Alexander De Croo, om voor de nodige meerderheid te zorgen om te vermijden dat er doden vallen, die enorm zwaar zouden wegen op het beleid van deze regering. 

Mieux connaître l’extrême droite pour mieux la combattre

La cavale de Jürgen Conings, terroriste d’extrême droite, et l’invraisemblable mouvement de soutien dont il fait l’objet montrent à quel point le danger de l’extrême droite reste présent. Encore une fois, l’actualité nous rappelle aux réalités. Les récents sondages électoraux également: en Flandre, si nous votions demain, un électeur sur quatre soutiendrait le Vlaams Belang. L’entrisme du fascisme dans les rouages des institutions censées défendre la démocratie (police, armée…) ou l’incarner (Parlements…) est profondément préoccupant.Le Centre d’Action Laïque et l’une de ses associations constitutives, les Territoires de la Mémoire, ont de tous temps milité pour l’implication citoyenne dans la construction d’une société démocratique garante des droits et libertés fondamentales. Combattre l’extrême droite et résister aux dangers et à la propagation des idées liberticides passe notamment par le travail de Mémoire, pour éviter de reproduire les erreurs commises dans le passé, pour comprendre et décoder le monde qui nous entoure. Mais les deux associations appellent aussi à la vigilance et à la résistance. Et il y a urgence.Afin de conscientiser à l’ampleur que prend l’extrême droite chez nous comme ailleurs en Europe, le Centre d’Action Laïque et les Territoires de la Mémoire ont conjointement développé un site internet didactique pour faire l’état des lieux de l’extrême-droite en Europe (www.extreme-droite-europe.be). Il s’agit en effet d’inviter chacun à mieux connaître l’extrême droite pour mieux la combattre.Les projets d’extrême-droite comportent trois caractéristiques clés simultanées: l’inégalité, le nationalisme, et le radicalisme. Cette grille d’analyse simple et éprouvée sert à évaluer le niveau liberticide d’un discours politique.Ce site, qui sera réactualisé régulièrement en fonction des évolutions politiques en Europe, offre aussi des pistes pour résister et agir, notamment en arborant le Triangle Rouge. Le Triangle Rouge est le symbole de la résistance aux idées qui menacent les libertés fondamentales depuis de nombreuses années. Porté sous forme d’un pin’s, il permet à chacun de rappeler discrètement que la plupart des citoyens refusent de céder aux idées haineuses, racistes, sexistes ou liberticides.
WWW.EXTREME-DROITE-EUROPE.BE

Alternatief voor de “Groei” ook in Oostende Federico Demaria (Webinar ) Book: ‘The Case for Degrowth’

Boek “The Case for Degrowth”te vinden via de

linkhttps://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509535620

The Case for DegrowthGiorgos Kallis,Susan Paulson,Giacomo D’Alisa,Federico Demaria

The relentless pursuit of economic growth is the defining characteristic of contemporary societies. Yet it benefits few and demands monstrous social and ecological sacrifice. Is there a viable alternative? How can we halt the endless quest to grow global production and consumption and instead secure socio-ecological conditions that support lives worth living for all? 

In this compelling book, leading experts Giorgos Kallis, Susan Paulson, Giacomo D’Alisa and Federico Demaria make the case for degrowth – living well with less, by living differently, prioritizing wellbeing, equity and sustainability.  Drawing on emerging initiatives and enduring traditions around the world, they advance a radical degrowth vision and outline policies to shape work and care, income and investment that avoid exploitative and unsustainable practices. Degrowth, they argue, can be achieved through transformative strategies that allow societies to slow down by design, not disaster. 

Essential reading for all concerned citizens, policy-makers, and students, this book will be an important contribution to one of the thorniest and most pressing debates of our era.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=257150019241234&ref=watch_permalink

Ferico Demaria On environmental conflicts, see our inventory of 3000 cases around the world: Environmental Justice Atlas http://ejatlas.org/

http://podcast-brandstof.be

On Degrowth and the State, see this article by my co-authors Giacomo and Giorgos: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092180091831749X

On degrowth and technology, see this special issue with 20 articles: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261832136X

Join the conversation on twitter using #Degrowth and by tagging @CATAPA_Belgica
@OikosDenktank


Neem deel aan het gesprek op Twitter, via #Degrowth en door @CATAPA_Belgica &
@OikosDenktank te taggen.

@Robin: Initiative in the Netherlands: https://ontgroei.degrowth.net/

In terms of interaction, it might be nice if we can continue the debate afterwards, just made a group for those interested! https://www.facebook.com/groups/254959646080648/

Research on regrowth(link) : Research_on_Degrowth.

Interessante gerelateerde activiteiten in de nabije toekomst:
Belmundo Gent – ‘Waar is TAMARA*’ Meer info: https://belmundo.gent/evenement/waar-is-tamara/ . Belmundo is het Gentse activiteitenfestival rond internationale solidariteit. Dit jaar in maart ontdekken ze een hele maand lang ‘system change’ in Gent en de wereld.
Interesting related activities in the near future:
Belmundo Ghent – ‘Waar is TAMARA*’. More info: https://belmundo.gent/evenement/waar-is-tamara/ Belmundo is the Ghent activity festival on international solidarity. This year in March, they discover a whole month of ‘system change’ in Ghent and the world.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abc197

See the article: “Green Sacrifice Zones, or Why a Green New Deal Cannot Ignore the Cost Shifts of Just Transitions” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259033222030542X

@Dirk @Erik https://www.lowtechmagazine.com/2018/11/how-circular-is-the-circular-economy.html

Let’s continue the discussion after this debate: https://www.facebook.com/groups/254959646080648/

Bedankt om deel te nemen aan dit evenement.
Thank you for taking part in this event.
Interesse in de toekomstige activiteiten van de organisatoren?
Interested in the activities of the organisers?
https://catapa.be/
https://www.oikos.be/
https://www.cdo.ugent.be/