Manifiesta -onderwijsdebat

“Onze onderwijssystemen zijn in crisis. De bevoegdheid voor onderwijs is dan wel aan de gemeenschappen overgedragen, maar de problemen zijn aan beide zijden van de taalgrens dezelfde. We komen massaal leerkrachten te kort, leerlingen krijgen soms maanden geen Frans of wiskunde. Examens worden geschrapt, gepensioneerden en ouders staan voor de klas.

Veel beterschap is niet in zicht. Minder jongeren beginnen aan de lerarenopleiding. En ook de uitstroom is groot: één op drie leerkrachten verlaten het onderwijs binnen de vijf jaar. Door de hoge werkdruk vallen nog eens heel wat leerkrachten uit door ziekte en burn-out.

Wat is er aan de hand met ons onderwijs? We gaan in gesprek over de oorzaken en oplossingen voor het lerarentekort en de rol die de vakbonden hierin kunnen spelen. Met Nancy Libert (Algemeen secretaris ACOD Onderwijs), Roland Lahaye (algemeen secretaris CSC Enseignement), Kim De Witte (Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsexpert PVDA). Met getuigenissen uit het veld.”

LEF op Manifiesta

De stand zag er zo uit in 2021

Over de partijen heen…

Oproep: Er word gewerkt met kadotickets voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Dit jaar zijn ze voor het opvangcentrum voor vluchtelingen Rode Kruis Sijsele en het FMDO.

Misschien kunnen LEF sympathisanten nog een kleine financiële inspanning doen?

15 euro dagticket en 23 euro weekendticket

BE 80 0018 7772 4077

jouwe.vanhoutghem@polgsm 04 99 21 36 08

LEF huurt de stand en dit vraagt centen….LEF levert reeds hierdoor een financiële bijdrage .

Actie van Hart boven hard in 2021

Intrekken van de vergunning voor Frontnacht

LEF Oostende kan dit maar beamen…

Persbericht Vredescollectief Ieper n.a.v. het intrekken van de vergunning voor Frontnacht
Wij, het kersverse Vredescollectief Ieper, zijn zeer blij jullie te kunnen melden dat Frontnacht niet doorgaat. We hebben ons beoogde resultaat bereikt en zijn er heel gelukkig mee dat we konden rekenen op de steun van veel organisaties en burgers.
Een hele groep mensen die samen Vrede hoog in vaandel dragen.
Aangezien ons doel is bereikt, hebben we gezamenlijk beslist onze aanvraag voor een ‘vredesactiviteit op de markt van Ieper’ in te trekken. We zijn van mening dat dit nu niet nodig is.
Bovendien willen we niet ongewild en onnodig provocatie opwekken. We willen iedereen dus vragen niet naar Ieper te komen zaterdagnamiddag 27/8. De geplande actie gaat niet door.
In de toekomst zal het vredescollectief zeker werkzaam blijven. We willen waakzaam zijn betreffende de waarden waar we voor staan, ondersteunend zijn voor initiatieven van anderen die die waarden uitdragen en we zullen opnieuw actie ondernemen indien nodig.

Progressieven feesten in Oostende

LEF OP MANIFIESTA
“Laten we twee dagen lang bouwen aan een wereld zoals hij zou moeten zijn. Een wereld waarin we ons samen inzetten om de alternatieven van de toekomst te bedenken. Wij spreken de taal van solidariteit en diversiteit! De taal van de 99%, niet de taal van het geld.”

Tijdens het weekend van 17 en 18 september, vindt hét feest van de solidariteit plaats in Oostende; Manifiesta!

Naar goede gewoonte is ook LEF aanwezig met een eigen stand.

INDIEN NOG NIET! Kom jij je inschrijven op de nieuwsbrief van LEF? Je bent welkom.

Een proces die de opmars van uiterst-rechts (ook in Oostende) kan dwarsbomen.

Naast Unia (het Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme), de Liga voor Mensenrechten, de UGent, Jihad Van Puymbroeck en eremagistraat Henri Heimans hebben zich burgerlijke partij gesteld in de zaak. Henri Heimans stelt zich burgerlijke partij, na 45 jaar voor Justitie te hebben gewerkt in diverse hoedanigheden met specialisatie in het strafrecht én met respect voor de mensenrechten

Voor rechter voor het aanzetten tot haat, racisme en geweld:
De raadkamer in Gent besliste op 15 juli 2022. Het parket vond zelf na onderzoek dat Dries Van Langenhove en de leden van Schild & Vrienden zich schuldig hebben gemaakt aan:

– het “aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld en dat op basis van racisme en xenofobie”;
-het verspreiden van “denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat”;
-het “rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog is gepleegd”, inbreuken op de antinegationismewet.
-inbreuken op de wapenwetgeving, met name de verkoop van pepperspray (enkel voor Van Langenhove).

Dries Van Langenhove is de oprichter van de extreem rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden die in september 2018 in België landelijke bekendheid kreeg na een Pano-uitzending. Sinds 2019 zetelt hij in de Vlaams Belang-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Wordt vervolgd…

Zelzate een voorbeeld voor een progressief beleid in Oostende.

Boodschap van de Burgemeester:
BAM! 💥 De Toekomstcoalitie heeft zeer goed nieuws! Het arrest van de Raad van State over onze taxshift is binnen! Onze lokale taxshift is nu ook écht een feit. Dat is zeker. De Raad van State oordeelde dat het inderdaad om een eerlijk en billijk principe gaat. Het reglement is helemaal correct!
Zo blij om met dit goede nieuws de zomer in te gaan! 😎 We beloofden de Zelzatenaren werk te maken van eerlijkere lokale fiscaliteit. En
belofte maakt schuld.
👉 De milieubelasting verdwijnt.
👉 650 lokale zelfstandigen krijgen extra zuurstof dankzij lastenverlaging.
👉 De hogere afvalverwerkingskosten worden niet doorgerekend aan onze inwoners.
Wat een productief voorjaar sluiten we hiermee af! Na de bouw van het nieuwe cultuurhuis 🎭, onze gewonnen strijd voor het behoud van Klein Rusland 🏡 en het startschot van Zelzate-Zuid ⚽️ is dit opnieuw een ferme opsteker voor de Zelzatenaren!
Onze ploeg houdt woord en doet wat beloofd werd. Ik ben bijzonder dankbaar en trots op het harde werk dat deze voltallige bestuursploeg samen verzet. We blijven doorgaan.
Voor Zelzate.
Voor u.
Brent ❤️