Oostende maandag 21 maart Internationale Dag tegen Racisme

Maandag 21 maart 2022: Internationale Dag tegen Racisme in Oostende Racisme is een kwaal die de samenleving aan het verzuren is. De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme. In Oostende neemt ACOD Oostende in samenwerking met het August Vermeylenfonds Oostende en Links Ecologisch Forum LEF Oostende het voortouw om een bewustzijnsvormende activiteit rond racisme te organiseren : Op maandagavond 21 maart geven de Oostendse auteur Katia Van Cauwenberghe samen met de Syrische Baraa Abu Khalil, hoofdpersonage van haar 5de boek “Vlucht uit het inferno” een interactieve voorstelling. Ze vertellen het levensechte verhaal een Syrische advocatenfamilie, die door de oorlog alles verloor en via Turkije, Egypte én de beruchte Middellandse Zee in Oostende belandde. Het aanwezige publiek mag in gesprek gaan met Baraa, die op een aangrijpende manier haar relaas van moeilijkheden, integratie én gelubrengt. Goed begrip van een andere cultuur begint met toenadering en communicatie… Maandag 21 maart 2022 om 19 u in het lokaal van ACOD Oostende Nieuwpoortsesteenweg 11, 8400 Oostende. De toegang is gratis.

Petitie Dement over oud Zwembad

We geven de kans om kennis te nemen van de petitie van Dement; niet alle leden van LEF zijn het eens met dit standpunt; maar toch is er aandacht voor dit standpunt…

Wie ? DEMENT OOSTENDE

Als onafhankelijke, niet politiek gebonden groep van bezorgde Oostendenaars streeft Dement Oostende een gezond erfgoedbeleid na. Ons doel is te sensibiliseren op een actieve, en constructieve manier. We willen tot een krachtdadig en gezond erfgoedbeleid komen voor onze Koningin der Badsteden: geen sloopstende maar een drommende.
Dement Oostende werd in 2005 opgericht als reactie op de niets ontziende afbraakwoede die in onze stad heerst, want Oostende vergeet zijn verleden.
Sinds eind 2007 is de actiegroep een volwaardige vzw. (bron website stad Oostende)

Adres

Voorzitter Kurt Verheggen Plantenstraat 82,8400  OostendeE-mail dementoostende@telenet.be

WAT? VOOR EEN OOSTENDSE STADSHAL IN EEN GROENE RUIMTE #3


Wij zullen de argumenten voor het behoud van het zwembad in een aantal hapklare posts publiceren.
Verder vragen we zeker ook de petitie, onderaan deze mail, te ondertekenen.
DE ERFPACHT CONCESSIE.
De grond is van de Vlaamse Regering. De erfpacht concessie van de grond loopt af op 22 december 2022. Dit wordt nu ook als HET voorwendsel gebruikt voor afbraak. Vijf jaar geleden was het uiteraard de bedoeling deze grondconcessie te verlengen. Men wou toen het zwembad immers renoveren. Ook vandaag kan die, na een kort overleg en politieke wil, opnieuw verlengd worden. Of zal men het terrein misschien afsluiten als ontoegankelijk staatseigendom: “verboden toegang”?
DE TOPLOCATIE AAN DE BELGISCHE KUST?
Het stadsbestuur heeft het over afbraak van het zwembad om het ouder erfgoed te respecteren. Geen enkel concreet plan wordt echter getoond, alleen wat vage kreten over “groene ruimte”. Welke voorgaande toestand wil men reconstrueren in een Disneyland aanpak vol heimwee naar de goeie oude tijd: de kitscherige pergola incluis een minigolf verderop naast de Thermae? Een grasveld voor concours hippique? Om er elk jaar tenten neer te zetten voor evenementen waar vroeger de hal stond?
In afwachting waarvan? Iedereen kent de werkelijkheid: dit is een toplocatie voor bouwpromotoren. Oostende ondergaat de laatste jaren een metamorfose onder druk van projectontwikkelaars, die een torenwedstrijd begonnen zijn om het meest zicht op zee. Een herbestemming als stadshal kan ook de bouwdruk op één van de beste plaatsen aan de Belgische kust dan ook definitief wegnemen.
NAAR EEN WINDVRIJE STADSHAL IN EEN GROENE RUIMTE
Wij pleiten voor behoud van het waardevolste deel van het zwembadcomplex: de vroegere zwembadhal met daarrond een nieuwe groene open ruimte.
Uit de hal kunnen de zwembadkuip en de installaties verwijderd worden, waarmee ook het betonrot is verwijderd. Daarna zijn ook de dwarsvleugel, de trappen, inkom en hellingen, terrassen en omheiningen te verwijderen.
Kortom: ruimte vrijmaken, zodat de hal als potentiële stadshal vrij komt te staan en er ruimte ontstaat voor groen, voor paden en grasvelden. Deze groene ruimte zou kunnen aansluiten op het koningspark ernaast. We pleiten ervoor de nieuwe stadshal ook windvrij af te sluiten en van het nodige sanitair en bergingen te voorzien. Herbestemmen is een optie voor duurzaamheid en circulaire economie. Het is ook een pleidooi voor het behoud van het geheugen van de stad door het respecteren van erfgoed uit drie periodes.
Concreet vragen wij dus de essentie van dit jong erfgoed verder te ontwikkelen door een windvrije stadshal in samenhang met een groene ruimte die een verbinding maakt tussen erfgoed uit de belle epoque, de jaren dertig en de jaren zeventig. Deze drie buren kunnen elkaar in het verhaal dat ze brengen over de stad en zijn identiteit respecteren en klaar maken voor de toekomst.
En… op deze unieke plek kan Oostende een betaalbare stadshal goed gebruiken.
De petitie: https://www.petities.com/zwembad-oostende

COP 21 Klimaatconferentie: voorbereidingen in Oostende om het niet zo te laten voorbij gaan…

Zou een actie aan het kunstwerk van Rosa Barba in het kader van Beaufort 21 opportuun zijn ? De kunstenares komt aanbod in het begin van de Focus nieuwsitem:

focus-wtv.be/video/beaufort

Een eerste werkvergadering is reeds bijeengekomen; Om dit verder uit te werken verwachten we je op de volgende zoomsessie van maandag 5 juli om 19 u
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/2765183948?pwd=ckFZSkkzOHNRMEU1Z2lzZWFuVG42QT09
Meeting ID: 276 518 3948
Passcode: 546713

De Klimaatcoalitie plant in het vooruitzicht van klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel op 10 oktober.
Oostende blijft niet bij de pakken zitten; Op dinsdag 1 juni is er hierover een eerste virtuele bijeenkomst gehouden.
Michel Vanhoorne vertegenwoordigt het Links Ecologisch Forum in de werkgroep mobilisatie van de Klimaatcoalitie en gaf ons een stand van zaken. De Klimaatcoalitie is de koepel van alle milieu en klimaatorganisaties in België die de betoging organiseert.
Hoe gaan we te werk om zoveel mogelijk volk op de betoging van 10 oktober te krijgen en welke zinvolle initiatieven kan men nemen om nog voor de zomer een kleine actie in Oostende te houden om de oproep te lanceren?

Er wordt een banner aangemaakt en er opgeroepen aan het Oostendse middenveld om achter volgende slogan te staan:

Stop de zeespiegel verhoging!

Worden we de toekomstige klimaatvluchtelingen?

Woonzaak ook actueel in Oostende

De Woonzaak is een recente bundeling van krachten met als doelstelling:

“Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief te waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, willen we de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.”

Erfgoed in Oostende: Beelden terug op de brug

Vier beelden zijn tijdens WOI weggehaald om versmolten te worden tot wapens.

De beelden terugplaatsen als een symbool voor vrede en herstel van het kunstwerk.

Naar opzoekingswerk vond men “Tweede, grote brug, in ronde boog van fraai gedecoreerd gietijzer met klinknagels over het verdwenen kanaal. Vier hoge natuurstenen brugpijlers met gebeeldhouwde versieringen van scheepsboegen, golven en schelpen, waarop vroeger bronzen naakte engelenbeelden van J. Dillens en K. De Kesel, in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers omgesmolten, zie officieuze benaming “Engelenbrug” of “Tettenbrug”. Tevens monogram van Leopold II. Op de twee noordelijke sokkels van de pylonen bevonden zich twee bronzen bas-reliëfs van K. De Kesel, eveneens met de scheepvaart als thema. De twee data, 1903 en 1905, verwijzen respectievelijk naar de eerstesteenlegging en de afwerking van de brug. Op de sokkels van de andere pylonen, bewaarde bronzen inwijdingsplaketten.”

Juridische gevolgen

Bovenstaande vindt men terug in de inventaris van onroerenderfgoed (zie voorgaande link ).

Er zijn oorspronkelijke plannen van de beelden

Wie gaat de uitdaging aan om dit verder uit te werken en tot een goed eind te brengen?