Petitie Dement over oud Zwembad

We geven de kans om kennis te nemen van de petitie van Dement; niet alle leden van LEF zijn het eens met dit standpunt; maar toch is er aandacht voor dit standpunt…

Wie ? DEMENT OOSTENDE

Als onafhankelijke, niet politiek gebonden groep van bezorgde Oostendenaars streeft Dement Oostende een gezond erfgoedbeleid na. Ons doel is te sensibiliseren op een actieve, en constructieve manier. We willen tot een krachtdadig en gezond erfgoedbeleid komen voor onze Koningin der Badsteden: geen sloopstende maar een drommende.
Dement Oostende werd in 2005 opgericht als reactie op de niets ontziende afbraakwoede die in onze stad heerst, want Oostende vergeet zijn verleden.
Sinds eind 2007 is de actiegroep een volwaardige vzw. (bron website stad Oostende)

Adres

Voorzitter Kurt Verheggen Plantenstraat 82,8400  OostendeE-mail dementoostende@telenet.be

WAT? VOOR EEN OOSTENDSE STADSHAL IN EEN GROENE RUIMTE #3


Wij zullen de argumenten voor het behoud van het zwembad in een aantal hapklare posts publiceren.
Verder vragen we zeker ook de petitie, onderaan deze mail, te ondertekenen.
DE ERFPACHT CONCESSIE.
De grond is van de Vlaamse Regering. De erfpacht concessie van de grond loopt af op 22 december 2022. Dit wordt nu ook als HET voorwendsel gebruikt voor afbraak. Vijf jaar geleden was het uiteraard de bedoeling deze grondconcessie te verlengen. Men wou toen het zwembad immers renoveren. Ook vandaag kan die, na een kort overleg en politieke wil, opnieuw verlengd worden. Of zal men het terrein misschien afsluiten als ontoegankelijk staatseigendom: “verboden toegang”?
DE TOPLOCATIE AAN DE BELGISCHE KUST?
Het stadsbestuur heeft het over afbraak van het zwembad om het ouder erfgoed te respecteren. Geen enkel concreet plan wordt echter getoond, alleen wat vage kreten over “groene ruimte”. Welke voorgaande toestand wil men reconstrueren in een Disneyland aanpak vol heimwee naar de goeie oude tijd: de kitscherige pergola incluis een minigolf verderop naast de Thermae? Een grasveld voor concours hippique? Om er elk jaar tenten neer te zetten voor evenementen waar vroeger de hal stond?
In afwachting waarvan? Iedereen kent de werkelijkheid: dit is een toplocatie voor bouwpromotoren. Oostende ondergaat de laatste jaren een metamorfose onder druk van projectontwikkelaars, die een torenwedstrijd begonnen zijn om het meest zicht op zee. Een herbestemming als stadshal kan ook de bouwdruk op één van de beste plaatsen aan de Belgische kust dan ook definitief wegnemen.
NAAR EEN WINDVRIJE STADSHAL IN EEN GROENE RUIMTE
Wij pleiten voor behoud van het waardevolste deel van het zwembadcomplex: de vroegere zwembadhal met daarrond een nieuwe groene open ruimte.
Uit de hal kunnen de zwembadkuip en de installaties verwijderd worden, waarmee ook het betonrot is verwijderd. Daarna zijn ook de dwarsvleugel, de trappen, inkom en hellingen, terrassen en omheiningen te verwijderen.
Kortom: ruimte vrijmaken, zodat de hal als potentiële stadshal vrij komt te staan en er ruimte ontstaat voor groen, voor paden en grasvelden. Deze groene ruimte zou kunnen aansluiten op het koningspark ernaast. We pleiten ervoor de nieuwe stadshal ook windvrij af te sluiten en van het nodige sanitair en bergingen te voorzien. Herbestemmen is een optie voor duurzaamheid en circulaire economie. Het is ook een pleidooi voor het behoud van het geheugen van de stad door het respecteren van erfgoed uit drie periodes.
Concreet vragen wij dus de essentie van dit jong erfgoed verder te ontwikkelen door een windvrije stadshal in samenhang met een groene ruimte die een verbinding maakt tussen erfgoed uit de belle epoque, de jaren dertig en de jaren zeventig. Deze drie buren kunnen elkaar in het verhaal dat ze brengen over de stad en zijn identiteit respecteren en klaar maken voor de toekomst.
En… op deze unieke plek kan Oostende een betaalbare stadshal goed gebruiken.
De petitie: https://www.petities.com/zwembad-oostende