Grote Klimaatmars (afspraken)

View this email in your browser
Back To The Climate: feedback infosessie
 
Beste partners,
 
Hartelijk dank voor jullie talrijke aanwezigheid en enthousiasme op de infosessie! Via deze link kunnen jullie de powerpoint bekijken.

Scholenactie 8/10Facebook evenementContacteer Julien.Lepeer@oxfam.org voor vragen/om aan te sluiten bij de werkgroep.Mobilisatie Back To The Climate 10/10Facebook evenementContacteer ons via info@klimaatcoalitie.be om aan te sluiten bij de werkgroep.Houd je FB-pagina in de gaten, want je ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons om co-organisator te worden.Op dinsdag 6 juli lanceren we de communicatie van de eerste (teasing)fase van de campagne. Jullie zullen hiervoor al het materiaal (teksten, visuals, …) ontvangen op maandag 5 juli. Alle details hiervan vind je terug in deze mail.
 
Bij vragen kan je altijd bij ons terecht via info@klimaatcoalitie.be.

Aarzel niet om ons iets te laten weten als je een activiteit of actie voorziet in het kader van deze campagne! Climate Express organiseert begin oktober bv een grote fietstocht langs de vloedlijn in 2100.


Vele groeten,
Het mobilisatie- en communicatieteam 

Klimaat: Brief van LEF Oostende aan de middenveldorganisaties

Geachte bestuurder van een Oostendse vereniging,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Mogen wij u vragen de nodige stappen te ondernemen opdat uw vereniging betrokken wordt bij de klimaatacties in Oostende ?

De Klimaatcoalitie (www.klimaatcoalitie.be) is een nationale organisatie (v.z.w.) die meer dan 80 organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, mutualiteiten, jongeren en burgerbewegingen) verenigt rond het thema klimaatrechtvaardigheid. De coalitie oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Klimaatcoalitie plant, in het vooruitzicht van de klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel op 10 oktober 2021.

Oostende blijft niet bij de pakken zitten! Er werd alvast een eerste virtuele bijeenkomst gehouden van een aantal Oostendse verenigingen 
Het Links Ecologisch Forum of LEF (lef-oostende.be/klimaatmars-10-oktober) zit in de werkgroep mobilisatie van de Klimaatcoalitie en gaf ons een stand van zaken om lokaal de wagen van de actievoering aan het rollen te krijgen…

Hoe gaan we te werk om zoveel mogelijk volk op de betoging van 10 oktober te krijgen ? We zien een aantal stappen:

Stap 1 : Een initiatiefgroep werd in Oostende samengeroepen om de acties van de Klimaatcoalitie bekend te maken en te sensibiliseren. 

Stap 2 : De initiatiefgroep roept de Oostendse middenveldorganisaties op om achter volgende voorgestelde slogan te staan en hun logo te laten plaatsen op een banner:

“COP-26 klimaattop:  Stop de zeespiegelverhoging!
Worden we de toekomstige klimaatvluchtelingen?”

+ logo’s Oostendse verenigingen.

Tegen de tweede week van juli 2021 zijn alle deelnemers bekend die willen delen in de onkosten voor de aanmaak van de banner (10 euro per vereniging, die elk hun logo op de banner gezet krijgen) 

Stap 3 (tweede helft van juli) : De banner wordt ontrold in aanwezigheid van de media.

Alle Oostendse organisaties worden aangesproken om deel te nemen aan de klimaatmars op 10 oktober.

Kunt u ons spoedig laten weten of uw organisatie deelneemt aan de klimaatacties in Oostende en bereid is te delen in de onkosten voor de banner (10 €) ?
Alvast bedankt hiervoor !
Met vriendelijke groeten,

Pol De Grave LEF Oostende
Gsm +32 48 42 45 860

Horizon educatief voert actie rond de zeespiegel verhoging

Onder het motto ‘Duin en Zee verzuipt’ brengt Horizon educatief het probleem van de klimaatverandering onder de aandacht. De aarde warmt in snel tempo op. Samen kunnen we die opwarming een halt toeroepen. Om mensen te sensibiliseren om meer informatie op te zoeken rond de klimaatverandering, heeft Horizon Educatief een rode lijn aangebracht rond de gebouwen van het openluchtcentrum Duin en Zee.

Link naar de Krant van West Vlaanderen Klimaatactie aan Duin-en-zee-verzuipt-straks-ook-de-helft-van-west-vlaanderen/

COP 21 Klimaatconferentie: voorbereidingen in Oostende om het niet zo te laten voorbij gaan…

Zou een actie aan het kunstwerk van Rosa Barba in het kader van Beaufort 21 opportuun zijn ? De kunstenares komt aanbod in het begin van de Focus nieuwsitem:

focus-wtv.be/video/beaufort

Een eerste werkvergadering is reeds bijeengekomen; Om dit verder uit te werken verwachten we je op de volgende zoomsessie van maandag 5 juli om 19 u
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/2765183948?pwd=ckFZSkkzOHNRMEU1Z2lzZWFuVG42QT09
Meeting ID: 276 518 3948
Passcode: 546713

De Klimaatcoalitie plant in het vooruitzicht van klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel op 10 oktober.
Oostende blijft niet bij de pakken zitten; Op dinsdag 1 juni is er hierover een eerste virtuele bijeenkomst gehouden.
Michel Vanhoorne vertegenwoordigt het Links Ecologisch Forum in de werkgroep mobilisatie van de Klimaatcoalitie en gaf ons een stand van zaken. De Klimaatcoalitie is de koepel van alle milieu en klimaatorganisaties in België die de betoging organiseert.
Hoe gaan we te werk om zoveel mogelijk volk op de betoging van 10 oktober te krijgen en welke zinvolle initiatieven kan men nemen om nog voor de zomer een kleine actie in Oostende te houden om de oproep te lanceren?

Er wordt een banner aangemaakt en er opgeroepen aan het Oostendse middenveld om achter volgende slogan te staan:

Stop de zeespiegel verhoging!

Worden we de toekomstige klimaatvluchtelingen?

Klimaat (prik)actie Oostende: Oproep om te betogen op zondag 10 oktober 2021 te Brussel

Beste Oostendse klimaatactivist,

Het is misschien al bekend dat de Klimaatcoalitie in het vooruitzicht van klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel plant op 10 oktober.

Een vertegenwoordiger van het Links Ecologisch Forum neemt deel aan werkgroep mobilisatie van de klimaatcoalitie. Deze werkgroep vergaderd geregeld om te bespreken hoe wij zoveel mogelijk volk krijgen op de betoging van 10 oktober. Een van de methodes die geprobeerd wordt is lokale groepen inschakelen om de mensen warm te maken voor deze betoging. Deze lokale groepen zouden kunnen meehelpen om de plaatselijke bevolking hiervoor te sensibiliseren. Dit zou kunnen door informatie te verspreiden. Daarnaast zouden lokale acties kunnen overwogen worden: onder andere prikactie zeedijk aan nieuw beeld met ontvouwen spandoek…
Zouden jullie het zien zitten om binnen kort eens samen te zitten om een en ander te bespreken ? Vul dan de doodle in https://doodle.com/poll/9yxp3merzp6nnh7h?utm_source=poll&utm_medium=link

Oostende richt zijn economie naar de zee…”Oceaan zoekt gemeenschap”

De gestaalde juridische kaders verdragen zich moeilijk met ecosystemen, zeker als ze groot en ver weg zijn (of lijken). We spreken rechtsgeleerde Prue Taylor, kenner van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. “De soevereiniteit van staten, die onze planeet kapot maakt, moet aan banden worden gelegd.”

https://www.greeneuropeanjournal.eu/oceaan-zoekt-gemeenschap/