26 nov. 2021 Actie Klimaat -coalitie te Brussel.

https://youtube.com/shorts/57ZoHxnB3Xg?feature=share

https://vimeo.com/channels/leffge

Een aantal LEF-leden waaronder een van LEF-Oostende was aanwezig op de actie van Klimaatcoalitie.

Op 10 oktober zijn we met tienduizenden op straat gekomen om concrete actie te eisen. Na de COP26 in Glasgow moeten we vaststellen dat de mooie woorden zijn verdwenen.

Terwijl België als land te voorzichtig was, is het ook duidelijk dat Vlaanderen alle besprekingen tegenwerkte. De ministers Jambon (NV-A) en Demir (NV-A) kunnen de champagne laten knallen maar intussen zijn het de burgers die blijven lijden onder de klimaatverstoring.
De reactie van België, en van Vlaanderen in het bijzonder, is onaanvaardbaar. Zowel voor zij die in België, als zij die elders in de wereld reeds de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. Maar ook voor de toekomst van iedereen.

Afspraak was op het Martelaarsplein, vrijdag 26/11 om 12.30 uur. Borden en slogans waren mee. Bereiden ons voor op de gevolgen van het nietsdoen tegen het klimaat te ondergaan in een gezamenlijke die-in. Herinnerden met ons de regering aan de vraag die wij op 10 oktober hebben gesteld: “How many more victims before we act?”/”Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat er actie wordt ondernomen?”

https://vimeo.com/channels/leffge

COP 26 Oostendse banner aan de voorgevel ABVV-Oostende

Station Oostende vrijdagochtend 29 oktober 2021

Station Oostende vrijdagochtend 29 oktober 2021

Aan de bloemenhorloge in het park van Oostende vrijdag 5 voor 12 u op vrijdag 22 oktober 2021

Banner op de klimaatmars gedragen door Oostendenaren

Grote Klimaatmars (afspraken)

View this email in your browser
Back To The Climate: feedback infosessie
 
Beste partners,
 
Hartelijk dank voor jullie talrijke aanwezigheid en enthousiasme op de infosessie! Via deze link kunnen jullie de powerpoint bekijken.

Scholenactie 8/10Facebook evenementContacteer Julien.Lepeer@oxfam.org voor vragen/om aan te sluiten bij de werkgroep.Mobilisatie Back To The Climate 10/10Facebook evenementContacteer ons via info@klimaatcoalitie.be om aan te sluiten bij de werkgroep.Houd je FB-pagina in de gaten, want je ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons om co-organisator te worden.Op dinsdag 6 juli lanceren we de communicatie van de eerste (teasing)fase van de campagne. Jullie zullen hiervoor al het materiaal (teksten, visuals, …) ontvangen op maandag 5 juli. Alle details hiervan vind je terug in deze mail.
 
Bij vragen kan je altijd bij ons terecht via info@klimaatcoalitie.be.

Aarzel niet om ons iets te laten weten als je een activiteit of actie voorziet in het kader van deze campagne! Climate Express organiseert begin oktober bv een grote fietstocht langs de vloedlijn in 2100.


Vele groeten,
Het mobilisatie- en communicatieteam 

Klimaat: Brief van LEF Oostende aan de middenveldorganisaties

Geachte bestuurder van een Oostendse vereniging,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Mogen wij u vragen de nodige stappen te ondernemen opdat uw vereniging betrokken wordt bij de klimaatacties in Oostende ?

De Klimaatcoalitie (www.klimaatcoalitie.be) is een nationale organisatie (v.z.w.) die meer dan 80 organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, mutualiteiten, jongeren en burgerbewegingen) verenigt rond het thema klimaatrechtvaardigheid. De coalitie oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Klimaatcoalitie plant, in het vooruitzicht van de klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel op 10 oktober 2021.

Oostende blijft niet bij de pakken zitten! Er werd alvast een eerste virtuele bijeenkomst gehouden van een aantal Oostendse verenigingen 
Het Links Ecologisch Forum of LEF (lef-oostende.be/klimaatmars-10-oktober) zit in de werkgroep mobilisatie van de Klimaatcoalitie en gaf ons een stand van zaken om lokaal de wagen van de actievoering aan het rollen te krijgen…

Hoe gaan we te werk om zoveel mogelijk volk op de betoging van 10 oktober te krijgen ? We zien een aantal stappen:

Stap 1 : Een initiatiefgroep werd in Oostende samengeroepen om de acties van de Klimaatcoalitie bekend te maken en te sensibiliseren. 

Stap 2 : De initiatiefgroep roept de Oostendse middenveldorganisaties op om achter volgende voorgestelde slogan te staan en hun logo te laten plaatsen op een banner:

“COP-26 klimaattop:  Stop de zeespiegelverhoging!
Worden we de toekomstige klimaatvluchtelingen?”

+ logo’s Oostendse verenigingen.

Tegen de tweede week van juli 2021 zijn alle deelnemers bekend die willen delen in de onkosten voor de aanmaak van de banner (10 euro per vereniging, die elk hun logo op de banner gezet krijgen) 

Stap 3 (tweede helft van juli) : De banner wordt ontrold in aanwezigheid van de media.

Alle Oostendse organisaties worden aangesproken om deel te nemen aan de klimaatmars op 10 oktober.

Kunt u ons spoedig laten weten of uw organisatie deelneemt aan de klimaatacties in Oostende en bereid is te delen in de onkosten voor de banner (10 €) ?
Alvast bedankt hiervoor !
Met vriendelijke groeten,

Pol De Grave LEF Oostende
Gsm +32 48 42 45 860

Horizon educatief voert actie rond de zeespiegel verhoging

Onder het motto ‘Duin en Zee verzuipt’ brengt Horizon educatief het probleem van de klimaatverandering onder de aandacht. De aarde warmt in snel tempo op. Samen kunnen we die opwarming een halt toeroepen. Om mensen te sensibiliseren om meer informatie op te zoeken rond de klimaatverandering, heeft Horizon Educatief een rode lijn aangebracht rond de gebouwen van het openluchtcentrum Duin en Zee.

Link naar de Krant van West Vlaanderen Klimaatactie aan Duin-en-zee-verzuipt-straks-ook-de-helft-van-west-vlaanderen/

COP 21 Klimaatconferentie: voorbereidingen in Oostende om het niet zo te laten voorbij gaan…

Zou een actie aan het kunstwerk van Rosa Barba in het kader van Beaufort 21 opportuun zijn ? De kunstenares komt aanbod in het begin van de Focus nieuwsitem:

focus-wtv.be/video/beaufort

Een eerste werkvergadering is reeds bijeengekomen; Om dit verder uit te werken verwachten we je op de volgende zoomsessie van maandag 5 juli om 19 u
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/2765183948?pwd=ckFZSkkzOHNRMEU1Z2lzZWFuVG42QT09
Meeting ID: 276 518 3948
Passcode: 546713

De Klimaatcoalitie plant in het vooruitzicht van klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel op 10 oktober.
Oostende blijft niet bij de pakken zitten; Op dinsdag 1 juni is er hierover een eerste virtuele bijeenkomst gehouden.
Michel Vanhoorne vertegenwoordigt het Links Ecologisch Forum in de werkgroep mobilisatie van de Klimaatcoalitie en gaf ons een stand van zaken. De Klimaatcoalitie is de koepel van alle milieu en klimaatorganisaties in België die de betoging organiseert.
Hoe gaan we te werk om zoveel mogelijk volk op de betoging van 10 oktober te krijgen en welke zinvolle initiatieven kan men nemen om nog voor de zomer een kleine actie in Oostende te houden om de oproep te lanceren?

Er wordt een banner aangemaakt en er opgeroepen aan het Oostendse middenveld om achter volgende slogan te staan:

Stop de zeespiegel verhoging!

Worden we de toekomstige klimaatvluchtelingen?