Mercosur: Natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen

Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen. Daarnaast zorgt het voor oneerlijke concurrentie voor Europese boeren.

EU-Mercosur handelsverdrag funest voor mens en milieu
De Handel Anders! coalitie pleit voor een alternatief verdrag om de politieke samenwerking tussen de EU en de Mercosur-landen te verbeteren en doet voorstellen voor rechtvaardige en duurzame internationale handelsregels. Dat is de kernboodschap van een nieuwe publicatie die vandaag gepresenteerd wordt tijdens het Latijns-Amerika Debat (georganiseerd door een consortium van ngo’s en vakbonden).

Voor de publicatie interviewden de auteurs (onder meer van Both ENDS, FNV en Platform ABC) diverse vertegenwoordigers uit de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay), waaronder Inheemse leiders, wetenschappers en mensen verbonden aan maatschappelijke organisaties en vakbonden. Dat maakt de publicatie uniek.

Desastreuze gevolgen
Handel Anders! beschrijft in de publicatie de gevolgen van de deal voor landbouw en veehouderij, klimaat en natuur, Inheemse volkeren en economie en werkgelegenheid in de Mercosur-landen. Sara Murawski, co-auteur van het rapport: ‘De gevolgen zijn ronduit desastreus. Zo stimuleert het EU-Mercosur verdrag de handel in producten zoals soja, vlees en suiker, die leiden tot ontbossing, natuurverwoesting en mensenrechtenschendingen. Grote landbouwbedrijven in de Mercosur-landen veroorzaken op grote schaal gedwongen verhuizingen van Inheemse gemeenschappen. Daarnaast stimuleert het verdrag meer laag productieve banen in sectoren als land- en mijnbouw in de Mercosur-landen en veroorzaakt het de-industrialisatie.’

Ook de EU-landen ondervinden schade van de gevolgen. Het EU-Mercosur verdrag stelt de Europese akkerbouwers en veehouders bloot aan oneerlijke concurrentie door import van producten die geproduceerd zijn onder (veel) lagere productiestandaarden. Dit stelt de gezinsbedrijven nog meer bloot aan de race to the bottom op de wereldmarkt, waar vooral multinationals van profiteren.

Naar duurzame, eerlijke samenwerking
De Handel Anders! coalitie doet daarom voorstellen tot een nieuw samenwerkingsakkoord, gebaseerd op duurzame ontwikkeling van de eigen industrie, wetenschap en fatsoenlijk werk in de Mercosur-landen. De coalitie pleit voor meer Europese zelfvoorziening via marktbescherming en de regulering van de EU-markt in landbouwproducten. Zo krijgen EU-boeren een eerlijke prijs voor hun producten en wordt dumping in het Mondiale Zuiden voorkomen. Uiteindelijk moet de EU helemaal stoppen met import van producten uit de Mercosur-landen wanneer dit leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten en de uitstoot van broeikasgassen, betoogt de coalitie.

Brochure downloaden via onderstaande link

https://www.fnv.nl/getmedia/2b211aec-8be7-4079-819a-936dcca76e5e/Het-EU-Mercosur-handelsverdrag-Handel-Anders-okt-2021.pdf

https://https://left.eu/events/eu-mercosur-the-vicious-circle-of-pesticides

Waarom het handelsakkoord EU-Mercosur aan een zijden draadje hangt

Zie brochure:

https://11.be/sites/default/files/2021-03/mercosur-analyse-okt2020.pdf