Wie met “Fietsbeleid” bezig is in Oostende…aansporen deel te nemen aan de webinar

Uitnodiging webinar
We (= Vlaams fietsberaad) nodigen je graag uit op ons webinar over verkeersveiligheidscultuur voor fietsers op donderdag 21 april van 9.30 tot 10.30 uur.

Hoe staat het met het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid als we kijken naar de doelstelling van 0 verkeersslachtoffers bij voetgangers en fietsers tegen 2040? En hoe krijgen we vandaag grip op cijfers en oorzaken van fietsongevallen? Deze vragen vormen de basis voor het webinar ‘Verkeersveiligheidscultuur voor fietsers’.

De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, zowel binnen als buiten de kern van steden en gemeenten. Om de doelstellingen in het Vlaams Verkeersveiligheidsplan te halen, moeten we ongevallen voorkomen en letsels beperken. M.a.w. om levens te redden moeten we een echte veiligheidscultuur installeren en de bijhorende visie vertalen in doelstellingen, concrete maatregelen, handhaving en evaluatie.

Tijdens het webinar leidt Wout Baert van Fietsberaad het thema in. Daarna presenteren de Fietsersbond en BASF hun bevindingen op het vlak van verkeersveiligheid voor fietsers. De Fietsersbond doet dat aan de hand van hun Fietsrapport. BASF geeft een kijk op hun volgehouden inspanningen voor veilige en duurzame mobiliteit, inclusief fietsopleidingen en preventiecampagnes.

Schrijf je nog snel in

Programma webinar

09:30 – 09:35 Verwelkoming – Wout Baert I Fietsberaad Vlaanderen
09:35 – 09:50 Nood aan een verkeersveiligheidscultuur – Wout Baert | Fietsberaad Vlaanderen
09:50 – 10:00 Vragen aan Wout
10:00 – 10:10 Inspiratie verkeersveiligheid van BASF – Raf Douws | Safety & Sustainability
10:10 – 10:20 Inspiratie van de Fietsersbond: het fietsrapport – Dirk Deweerdt | Fietsersbond
10:20 – 10:30 Vragen aan Raf en Dirk

Onvriendelijke voetpaden te Oostende

“Oud worden in Oostende is geen pretje en al helemaal niet als je niet meer goed te been bent. Ik zie ze alle dagen passeren, in de Jules Peurquaetstraat: de oudjes, op weg naar de GB, met hun caddie.

Vaak lopen ze niet op het voetpad maar op de weg, steeds achterom kijkend, omdat de caddie anders blijft haperen aan de kasseien. Ik heb al veel gehoord dat mensen zich kwetsten aan die kasseien. Ook de wielen van de rollators blijven trouwens vaak haperen in in die kasseien. Dan komen ze in de Alfons Pieterslaan, waar de stenen glad zijn bij de minste neerslag. Als ze na de boodschappen een wandeling willen doen, is dat zeker niet op de dijk: te veel fietsen, te veel steps en ‘billecars’, te veel skateboarders die hun capriolen laten zien. De Koninginnenlaan, de brede laan die de tramsporen met het bosje verbindt, dan maar? Zelfde fietsen, met vaak nog hogere snelheid, vaak met drie naast elkaar. Ook daar wandelen er minder ouderen, alhoewel er veel serviceflats in de omgeving zijn. In de drang om de fiets te promoten, worden de ouderen vergeten. De fietser heerst op de wegen, en vaak ook op het voetpad.”aldus B.D.G. buurtbewoner.

Gebruikers van voetpaden hebben moeilijkheden bij het gebruik ervan door de slechte staat (gladde stenen, losliggende kasseien, opgevulde sleuven, …enz.).

De voetganger -de zwakste der openbare weggebruiker- krijgt de indruk in de kou staan; de slechte voetpaden wekt wrevel op bij de vele gebruikers (meestal van een gevorderde leeftijd) ten aanzien van het bestuur – het politieke-. In afwachting kan er een signaal vanuit het beleid gegeven worden dat men oog heeft voor deze problematiek.

Niet alleen een bespreking in de wijkraad maar concreet informatie naar de gebruikers over een al dan niet aanpakken van de herstellingen.

Er is een verband met Valpreventie (zie link) ; de aanpak van de infrastructuur van de voetpaden is doorslaggevend in het voorkomen van het “vallen”.

We lezen op de site van de Stad Oostende:

“WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Een tegen allen, allen tegen vallen

Met deze slogan start op 19 april de tiende editie van de Week van de Valpreventie. Ook in Oostende worden de hele week lang activiteiten georganiseerd om ouderen, hun familie en zorgmedewerkers te informeren over valpreventie.

En dat blijkt nodig, want zowat één op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Bij bewoners van woonzorgcentra is dit zelfs meer dan de helft. Vallen kan niet enkel leiden tot lichamelijk letsel, maar heeft ook psychologische en sociale gevolgen. Want wie bang is om te vallen durft soms zelfs het huis niet meer te verlaten en raakt geïsoleerd.(…) leer verder (zie link).