Greenpeace over de kerncentrales

Vorige vrijdag 18 maart 2022 heeft de federale regering een akkoord voorgesteld over de toekomst van de kerncentrales en de energietransitie. Als milieuorganisatie zijn wij absoluut niet tevreden. Hier kan je lezen waarom.

Het conflict in Oekraïne herinnert ons er op een tragische wijze aan dat politici onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (olie, gas en kool) en kernenergie dringend moeten aanpakken. Deze energiebronnen, die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het klimaat, doen de prijzen stijgen en laten niet toe onze autonomie op vlak van energie te waarborgen.

Het federale energieakkoord biedt geen antwoord op de klimaatcrisis, noch op de stijgende energieprijzen:

  • Twee kernreactoren proberen verlengen én nieuwe gascentrales subsidiëren is een ramp voor het klimaat, de veiligheid en onze factuur;
    – We riskeren 3 keer te betalen: voor fossiele subsidies, voor nucleaire prijsgaranties aan Engie, en voor meer kernafval waarvoor de factuur mogelijk bij de overheid belandt;
    – De maatregelen om “de energietransitie te versnellen” gaan niet ver genoeg of misschien zelfs de verkeerde richting uit: voor meer windenergie op zee moeten we vooral buiten België kijken en groene waterstof moet niet gebruikt worden om treinen te laten rijden;
    – Deze deal vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet, die schadelijk zijn voor het klimaat en mee de oorlog financieren. Ook biedt het akkoord geen oplossing voor de stijgende energieprijzen waarmee steeds meer huishoudens worden opgezadeld.
    – Wij blijven ons mobiliseren om het nucleaire risico in België te voorkomen: alle kernreactoren moeten tegen 2025 gesloten worden. Maar bovenal eisen wij een nieuw nationaal energiepact dat ons land op weg zet naar een sterk, sociaal en duurzaam energiesysteem. Als dit vandaag niet kan, wanneer dan wel?