8 mei-dag ook in Oostende

Waarom 8 mei?

  1. De eerste naziconcentratiekampen geraken bevolkt met vakbondsmilitanten, linkse activisten en democraten. Op het hele continent besluiten mensen verzet te plegen: eenheid tegen het fascisme. In België bieden zij weerwerk wanneer het Vlaamsch Nationaal Verbond en REX haat zaaien en de Joden besterd worden. Als de nazi-bezetter een harde repressie ontketent organiseren zij het verzet. 12 jaar later maken ze het onmogelijke waar: samen met de geallieerden verslaan ze het fascisme.

8 mei 1945: dag van die overwinning, V-dag: nazi-Duitsland capituleert. De nieuwe wind van de vrijheid leidt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en geeft ruimte aan de strijd voor de sociale zekerheid en de dekolonisatiebeweging. Voor velen gelden racisme, antisemitisme en negationisme voortaan als misdadig, ook al duurt het nog decennia voor dat een wettelijke neerslag vindt.

Vandaag is 8 mei in allerlei Europese landen een feestdag, in Frankrijk bijvoorbeeld. In Nederland vieren ze de bevrijdingsdag op 5 mei. Tot in 1974 kregen de schoolkinderen in België vrijaf op 8 mei, maar het toenmalige nationale ministerie van Onderwijs schafte die vrije dag af. Vandaag is bij ons de herinnering aan 8 mei vervaagd.

Vakbonden hebben hun militanten gevormd omtrent grondrechten, vakbondsrechten en de dreiging van extreem-rechts. Middenveld- en burgerorganisaties komen op tegen uitsluiting en racisme. Leden van het verzet en de overlevenden van de nazikampen zijn in de scholen gaan getuigen. Wij willen hun verzet levend houden. Want wie geen herinnering heeft, heeft geen toekomst.

Het is tijd om 8 mei opnieuw de plaats te geven die deze dag verdient, als bijkomende Belgische feestdag. Een oud-weerstander zei: “Extreem rechts komt terug, eerst op hun sloefen, daarna op hun botten”. In verschillende Europese landen blazen ze hun oude denkbeelden aan en jagen ze de traditionele politiek op. In Vlaanderen dreigen ze in 2024, zeker op lokaal niveau, aan de macht te komen. Hun vals sociaal imago maskeert een verdeel-en-heers-programma.

Tegelijk geraakt de democratische ruimte beperkt, komen mensenrechten, vakbonden en middenveld in het gedrang en wordt de scheiding der machten uitgehold. Racisme, discriminatie, negationisme, seksisme, extreem nationalisme, islamofobie en homofobie nemen toe.

Dat alles speelt zich af op een moment waarop evidente zaken als wetenschap en ratio en veroveringen zoals de sociale zekerheid, democratische rechten en openbare diensten door beleidsmakers in vraag worden gesteld. Dat is koren op de molen van extreemrechts. De samenleving van ‘ieder voor zich’ en ‘eigen volk eerst’ zwelt op en tegelijk de ongelijkheid en de verdeeldheid. De diepe kloof tussen arm en rijk wordt steeds dieper. Daarom sluit 8 mei de verdediging van de sociale rechten voor iedereen in.

Het is tijd. 8 mei, de dag van de bevrijding, hoort opnieuw een feestdag te zijn. Om te herdenken, te waarschuwen, te verdedigen. Als een moment van sociale cohesie. Als een samen uitgesproken wil voor vrede en solidariteit. Als een oproep om te handelen. Zodat jong en oud inzien waar haat toe kan leiden en wat voor een lelijk beest fascisme is. Want enkel wanneer je het verleden kent en we waakzaam blijven over onze grondwettelijke vrijheden, pas dan kunnen we, nu en in de toekomst, de juiste keuzes maken. Zodat deze vreselijke geschiedenis zich nooit, maar dan ook nooit meer herhaalt! Want wie nu nog zwijgt moet alles vrezen.

Sluit je aan bij de 8-mei-coalitie!

Hier kan je deze eis mee ondertekenen.

Kom op zondag 8 mei naar het fort van Breendonk. We verzamelen om 11u bij het monument ‘De Weerstander’.

https://8meicoalitie.be/wp-content/uploads/2022/03/8meiCoalitie-FLYER-A5web01.png

Gemeenteraad Oostende 28 maart 2022

10m58s: Verwelkoming, mededelingen
17m04s: Agendapunt 1 tot 4
18m05s: Interpellatie
37m58s: Agendapunt 5 tot 8
1h30m14s: Agendapunt 9 tot 12
1h31m18s: Agendapunt 13
1h31m41s: Agendapunt 18 tot 19
1h31m49s: Agendapunt 14
1h32m04s: Agendapunt 15 tot 17
1h59m24s: Corona update, Interpellaties
3h37m41s: Raad voor maatschappelijk welzijn

https://www.oostende.be/videoverslag-gemeenteraad-22-03-28

https://www.oostende.be/videoverslag-gemeenteraad-22-03-28

Betoog voor de vrede

Europa voor Vrede en Solidariteit – 27 maart
Wil je ook je verontwaardiging uitdrukken tegenover de Russische invasie van Oekraïne? We spreken ons 27 maart uit tegen de gruwel van oorlog. We roepen op tot een staakt-het-vuren en de-escalatie. Stop de oorlog nu!

ONZE EISEN

  1. Rusland weg uit Oekraïne
  2. Solidair met de vluchtelingen
  3. Actieve vredesdiplomatie
  4. Geen militair opbod
  5. Een kernwapenvrij Europa
  6. Investeren in het sociale
  7. Samen in een veilig Europa
  8. Eén grote vredesbeweging

De manifestatie start om 13u met een podiumgebeuren op de hoek van de Albert II-laan en de Kruisvaardersstraat (nabij Brussel-Noord). Een half uur later zetten we ons in beweging, richting Brussel-Centraal.

Met Hart boven Hard spreken we af om 13u op de hoek van de Albert II-laan en de Frère-Orbanstraat (als je van het Noordstation komt, het laatste straatje aan de rechterkant, voor de kleine Ring).

Breng je slogan, je Hart boven Hard- of je vredesvlag mee. Vredesvlaggen zullen ook ter plaatse te koop zijn. En breng vooral veel vrienden mee.

In aanloop naar de manifestatie kan je ook een vredesvlag (echt of geprint) aan je raam hangen.

Tot Zondag!

100% Woonrecht

3 reminders voor 100% Woonrecht

1) Zetel mee in het Woonparlement! 27 maart in Brussel
Op de Hart boven Hard-dag gaan burgers, activisten en organisaties in gesprek. Wat is er nodig voor 100% woonrecht? En hoe gaan we daar samen voor?
Klik hier om je in te schrijven.


2) Doordenkavond Sociale woningen: basis van een goed woonbeleid – 15 maart in Gent
Lees hier meer.


3) Boekvoorstelling Woonzaak – 23 maart in Hasselt
Lees hier meer.

ABVV over de oorlog

Het ABVV veroordeelt de Russische militaire aanval in Oekraïne en roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden. Wij zijn solidair met de Oekraïense bevolking, de Oekraïense werknemers en hun vakbonden. Wij steunen – samen met de internationale vakbeweging – iedereen in Rusland en de regio die zich publiekelijk uitspreekt tegen de militaire invasie. Lees hier onze verklaring over de oorlog in Oekraïne.

LEF bijdrage in de nieuwsbrief de wereld morgen.be

https://www.dewereldmorgen.be/community/lef-contacteert-politici-i-v-m-link-tussen-defensie-en-klimaat/

Wij stuurden een open brief dienaangaande naar de Ministers van Defensie en van Leefmilieu, met kopie aan de voorzitters van de regeringspartijen en een aantal federale parlementsleden

Geachte Ministers,

Geachte Partijvoorzitters en Parlementsleden,

Zowel in de milieubeweging als in de vredesbeweging groeit momenteel het besef dat bewapening waarschijnlijk aanzienlijk bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en de resulterende klimaatopwarming.

Over de omvang van deze bijdrage zijn momenteel weinig of geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. Volgens een woordvoerster van Greenpeace zou 1 vlieguur van een F35 het equivalent CO2 uitstoten van 5 auto’s gedurende een gans jaar. Volgens onze informatie, wordt met de uitstoot van defensie geen rekening gehouden worden, bij de opstelling van de klimaatplannen.

Gezien de ernst van de klimaatopwarming vragen wij aan onze overheid om:

De omvang van uitstoot van broeikasgassen door onze defensie, te laten berekenen en bekend te maken,
Een plan op te stellen en bekend maken om deze uitstoot zo snel mogelijk af te bouwen.

Hopend op een spoedig antwoord, teken ik,

met de meeste hoogachting

Michel Vanhoorne

Coördinator van het Links Ecologisch Forum

michel.vanhoorne@ugent.be

telefoon 0497 57 94 59