Gemeenteraad Oostende 28 maart 2022

10m58s: Verwelkoming, mededelingen
17m04s: Agendapunt 1 tot 4
18m05s: Interpellatie
37m58s: Agendapunt 5 tot 8
1h30m14s: Agendapunt 9 tot 12
1h31m18s: Agendapunt 13
1h31m41s: Agendapunt 18 tot 19
1h31m49s: Agendapunt 14
1h32m04s: Agendapunt 15 tot 17
1h59m24s: Corona update, Interpellaties
3h37m41s: Raad voor maatschappelijk welzijn

https://www.oostende.be/videoverslag-gemeenteraad-22-03-28

https://www.oostende.be/videoverslag-gemeenteraad-22-03-28