LEF bijdrage in de nieuwsbrief de wereld morgen.be

https://www.dewereldmorgen.be/community/lef-contacteert-politici-i-v-m-link-tussen-defensie-en-klimaat/

Wij stuurden een open brief dienaangaande naar de Ministers van Defensie en van Leefmilieu, met kopie aan de voorzitters van de regeringspartijen en een aantal federale parlementsleden

Geachte Ministers,

Geachte Partijvoorzitters en Parlementsleden,

Zowel in de milieubeweging als in de vredesbeweging groeit momenteel het besef dat bewapening waarschijnlijk aanzienlijk bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en de resulterende klimaatopwarming.

Over de omvang van deze bijdrage zijn momenteel weinig of geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. Volgens een woordvoerster van Greenpeace zou 1 vlieguur van een F35 het equivalent CO2 uitstoten van 5 auto’s gedurende een gans jaar. Volgens onze informatie, wordt met de uitstoot van defensie geen rekening gehouden worden, bij de opstelling van de klimaatplannen.

Gezien de ernst van de klimaatopwarming vragen wij aan onze overheid om:

De omvang van uitstoot van broeikasgassen door onze defensie, te laten berekenen en bekend te maken,
Een plan op te stellen en bekend maken om deze uitstoot zo snel mogelijk af te bouwen.

Hopend op een spoedig antwoord, teken ik,

met de meeste hoogachting

Michel Vanhoorne

Coördinator van het Links Ecologisch Forum

michel.vanhoorne@ugent.be

telefoon 0497 57 94 59