Openbare toiletten voor iedereen in Oostende.

https://www.plaspunt.be/locaties

https://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuw-plaspunt-aan-kapellebrug-oostende

Toiletten van het Marie Joséeplein zijn niet altijd open…

Basis idee is de bestaande toiletten samen met een uitbreiding van de capaciteit (bijv Mariakerke, Oosteroever, …) te openen.

Link naar kw.be/nieuws

Wat is Plasactie (in Gent) ?


“Plasactie VZW is een Gentse vereniging die sinds 2004 in haar thuisstad Gent onvermoeid strijdt voor gelijke sanitaire rechten tussen vrouwen en mannen. Haar strijd resulteerde in 2014 eindelijk in gratis toiletten voor vrouwen en mannen op de Gentse Feesten, één van de bekendste stadsfestivals met internationale faam. Ondanks een aantal werkpunten is Gent het schoolvoorbeeld in België en de naburige landen als het aankomt op het streven naar sanitaire gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Onze stad is ook de enige stad die tenminste over het sanitair problematiek denkt en zelfs een permanent sanitair beleid heeft. Dat is een reden te meer om de strijd tegen het sanitair seksisme over de grenzen van Gent heen te voeren en naar een hoger niveau te tillen, want sanitaire ongelijkheid is een internationaal probleem: van Indische vrouwen die door gebrek aan sanitaire voorzieningen naar afgelegen plekken gaan om hun behoefte te doen met het risico op verkrachting, tot Nederlandse vrouwen die voor wildplassen beboet worden omdat ze volgens de rechter in mannenurinoirs moeten plassen als de nood het hoogst is.”

https://www.plasactie.be/nl/home/