Internationale Dag tegen Racisme

Druk bijgewoonde webinar; eerstdaags vind je beeldverslag

“De gevolgen van racisme tijdens de WO II” (webinar 22 maart 2021)

Daniel Acke

De roman Bubele. Een schaduwkind van Adolphe Nysenholcin de kontekst van de getuigenisliteratuur en van de autobiografieën van verborgen kinderen.

De roman van Adolphe Nysenholc over zijn kinderjaren als “verborgen kind” en de nasleep ervan na de tweede wereldoorlog situeert zich ongetwijfeld in de literatuur die als getuigenis fungeert over de gruwel van het nazisme. Om dit merkwaardig boek in een bredere context te plaatsen zou ik eerst kort willen ingaan op de herinneringscultuur in het algemeen, die de laatste decennia zo belangrijk is geworden. Daarna zou ik willen tonen hoe de herinnering aan de volkerenmoord onder het nazisme (evenals de herinnering aan andere, recentere, massamoorden) zijn weerslag vindt in een nieuw type, zeer zakelijke, sobere literatuur gecentreerd rond de getuigenis, waarvan ik de voornaamste kenmerken zal samenvatten(…).

Wie de volledige tekst wil stuur een berichtje naar poldegrave@gmail.com

Onderstaande geef je een toelichting bij het begrip institutioneel racisme:

Boekvoorstelling “Het opengrenzenmanifest” Naïma Charkaoui