Syndicale Actie in Oostende

“ACTIE BIJ DAIKIN (Bron Facebook zie link onderaan)
Vandaag (23 maart 2022) hebben de arbeiders van de ochtendploeg bij Daikin in Oostende het werk neergelegd.
De drie vakbonden hadden er een premie van 1000 € gevraagd. De directie wil slechts 750 € geven en dan nog afhankelijk van het behalen van bepaalde doelstellingen in een CAO 90 en afhankelijk van de arbeidstijd voor wie niet voltijds werkt.
In een gemeenschappelijke verklaring herinneren de drie vakbonden aan de grote inspanningen die de werknemers tijdens de corona-periode hebben geleverd en aan het feit dat “meer en meer collega’s het moeilijk krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen”.
Op vele plaatsen roert het in de bedrijven en weerklinkt de vraag om hogere lonen, hogere vervoersvergoedingen, om een premie, … voor de geleverde inspanningen.
De werkende klasse heeft recht op haar deel van de koek. Ze kan alvast op de steun van de PVDA rekenen!”

Niet alleen de PVDA, maar LEF veronderstelt dat alle progressieven staan achter deze actie!

(bron facebook <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Filona.vandenberghe.3%2Fposts%2F3194769157462468&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”547″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>)