Milieu: Als we niet willen dat de zee ons overstroomt: “AOC en Bernie Sanders pushen Joe Biden om een klimaatnoodsituatie af te kondigen met een nieuw wetsvoorstel

(Vertaling onderaan)”With all of the major crises facing America today, we cannot lose sight of the fact that climate change is the most existential threat facing our planet. It is time to declare climate change a national emergency and to invest in our future.”


Met alle grote crises waar Amerika vandaag mee te maken heeft, kunnen we het feit niet uit het oog verliezen dat klimaatverandering de meest existentiële dreiging is die onze planeet tegemoet gaat. Het is tijd om klimaatverandering een nationale noodsituatie te verkondigen en te investeren in onze toekomst”