ABVV West-Vlaanderen (waaronder ACOD Oostende) ter ondersteuning van de FOS campagne: Gelijkheid maakt gezond!

Gelijk Maakt Gezond
Schrijf gelijkheid voor!

Een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat maakt mensen gezondheidsvaardig. Betere gezondheidsvaardigheden zorgen op hun beurt voor meer gelijkheid in de samenleving. Hoe gelijker een samenleving, hoe gezonder ze is. Daarom willen we de beleidsmakers aanzetten tot actie.

Wij vragen:

https://fos.ngo/politieke-eisen-gezondheidsvaardigheid/

Teken de petitie (ga naar de link)

https://fos.ngo/gelijkmaaktgezond/

TEKEN DE PETITIE

Handtekeningen Doel

220(12 april) 2.000