Groen: Stad Oostende weert binnenkort zwaar verkeer tijdens de (school)spits!

📣 Een groene realisatie uit het bestuursakkoord goedgekeurd op het college van Burgemeester en Schepenen:
🚛 Stad Oostende weert binnenkort zwaar verkeer tijdens de (school)spits!
❌ Schoolomgevingen veiliger maken is een absolute must. Daarom komt er een beperking op zwaar vervoer in schoolomgevingen. Zo maken we Oostende een pak verkeersveiliger. Concreet zullen vanaf de paasvakantie tijdens de spitsuren geen vrachtwagens van + 3,5 ton toegelaten zijn nabij onze scholen.
💪 Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “De aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer heeft een negatieve invloed op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen en hun ouders. Dat dit nu aangepakt wordt, is een belangrijke stap in de goede richting.”
👨‍🏫 De maatregel komt er ook op vraag van verschillende scholen.
Vorig jaar startte Oostende samen met verschillende scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Lokale Politie met het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’. In samenspraak met de scholen worden de schoolomgevingen volledig gescreend.

bron https://www.facebook.com/groenoostende/posts/3537872092976618