Betoog op 20 juni 2022.

Hart boven Hard luidt op 20 juni mee de alarmklok op de grote betoging van de drie vakbonden voor koopkracht en voor een herziening van de loonnormwet.

Hart boven Hard nodigt organisaties en burgers uit dat gezamenlijk te doen op een afgesproken plek langs het parcours. Doe jij mee?


Waarom?

Omdat alles te duur wordt, moeten de lonen omhoog. De lonen zijn geen ‘last’, net zomin als de zorg een ‘last’ is, of de publieke diensten, het verenigingsleven, de sociale woningen, het onderwijs, de cultuur… Integendeel, zij geven vorm aan onze rijkdom. Die rijkdom is van iedereen. Hem afbouwen, is de samenleving verarmen.  

Hoe?

Organisaties en sectoren luiden de alarmklok: de Gezinsbond, het Netwerk tegen Armoede, poetshulpen, zorgverleners, de OCMW’s, de cultuursector… Dat willen we op 20 juni ook letterlijk doen, met zo veel mogelijk organisaties en burgers samen. Dan klinken we luider.
 

Sla jij mee alarm?


Kom de betoging aanmoedigen en mee alarm slaan voor sociaal en duurzaam beleid. Dat kan op drie manieren:

  • Bezorg ons een slagzin of korte tekst waarin je duidelijk maakt waarvoor je alarm slaat. Dat kan in deze vorm: Ik (of naam van je organisatie) sla alarm voor / trek aan de alarmbel voor (bv. Groeiende schulden door energiearmoede)
     
  • Neem je slagzin mee naar de betoging, zo verspreiden we luid en duidelijk een gedragen boodschap.
     
  • Kom tijdens de betoging met eigen slagzin mee onze grote alarmklok luiden. Wij zullen langs het parcours staan met een klok die we door zo veel mogelijk mensen laten luiden.