150 KM rampgebied in België: Steun slachtoffers (scholen moeten terug open op 1/9)

LEF Oostende schaart zich achter alle initiatieven die tegemoet komen aan de ellende in het rampgebied ( zie eerder bericht https://lef-oostende.be/lef-lokaal-en-nationaal/oproep-voor-steun-aan-de-opruiming/)

Financiële steun voor aankoop van schoolmateriaal: via LEF

Alle hulp is welkom op onze Triodos rekening:

IBAN: Nr. BE75 5230 8044 9451

BIC: TRIOBEBB

van Links Ecologisch Forum met vermelding: Steun scholen Verviers

Locale actie Oostende

onderwijs, in samenspraak met cgsp enseignement, start een inzamelactie voor de scholen in de getroffen gebieden in Wallonië. Net zoals de inboedel van de bewoners zijn ook de inboedels van de scholen meegesleurd en vernietigd door het water. Op 1/09 start het schooljaar ook in de rampgebieden. Om het voor de kinderen en onze collega’s mogelijk te maken op een waardige manier het schooljaar te kunnen opstarten zamelen wij schoolmateriaal in: boekentassen, turngerief, potloden, stiften, latten, kaften enz… ACOD-Oostende zal fungeren als inzamelpunt op maandag 23/08 van 14 tot 18u, vrijdag 27/08 en zaterdag 28/08 telkens van 9u tot 16 kan er materiaal afgegeven worden. Afspraak kan gemaakt worden om op andere momenten schoolspullen af te geven op het gsmnr 0494/644794 . ACOD onderwijs zal instaan voor de verdeling over de getroffen scholen en het vervoer van het materiaal.

Mag ik vragen deze oproep zo ruim mogelijk te verspreiden onder jullie leden van de Oostendse verenigingen?

Dank voor de solidaire medewerking,

Nationale actie

De overstromingen van juli hebben ook veel scholen in Wallonië getroffen. Daarom organiseren wij een inzamelactie van schoolgerief. Samen met onze Franstalige collega’s van CGSP Enseignement zorgen we dat alles terechtkomt in de scholen die dat het best kunnen gebruiken.

Je kan boekentassen, kaften, schriften, pennen, stiften, potloden en ander schoolgerief afgeven in een van onze kantoren in je buurt. De adressen en openingsuren vind je https://www.acodonderwijs.be/inzamelactie/