Oostende richt zijn economie naar de zee…”Oceaan zoekt gemeenschap”

De gestaalde juridische kaders verdragen zich moeilijk met ecosystemen, zeker als ze groot en ver weg zijn (of lijken). We spreken rechtsgeleerde Prue Taylor, kenner van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. “De soevereiniteit van staten, die onze planeet kapot maakt, moet aan banden worden gelegd.”

https://www.greeneuropeanjournal.eu/oceaan-zoekt-gemeenschap/