Klimaat (prik)actie Oostende: Oproep om te betogen op zondag 10 oktober 2021 te Brussel

Beste Oostendse klimaatactivist,

Het is misschien al bekend dat de Klimaatcoalitie in het vooruitzicht van klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel plant op 10 oktober.

Een vertegenwoordiger van het Links Ecologisch Forum neemt deel aan werkgroep mobilisatie van de klimaatcoalitie. Deze werkgroep vergaderd geregeld om te bespreken hoe wij zoveel mogelijk volk krijgen op de betoging van 10 oktober. Een van de methodes die geprobeerd wordt is lokale groepen inschakelen om de mensen warm te maken voor deze betoging. Deze lokale groepen zouden kunnen meehelpen om de plaatselijke bevolking hiervoor te sensibiliseren. Dit zou kunnen door informatie te verspreiden. Daarnaast zouden lokale acties kunnen overwogen worden: onder andere prikactie zeedijk aan nieuw beeld met ontvouwen spandoek…
Zouden jullie het zien zitten om binnen kort eens samen te zitten om een en ander te bespreken ? Vul dan de doodle in https://doodle.com/poll/9yxp3merzp6nnh7h?utm_source=poll&utm_medium=link