Klimaat: Brief van LEF Oostende aan de middenveldorganisaties

Geachte bestuurder van een Oostendse vereniging,

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Mogen wij u vragen de nodige stappen te ondernemen opdat uw vereniging betrokken wordt bij de klimaatacties in Oostende ?

De Klimaatcoalitie (www.klimaatcoalitie.be) is een nationale organisatie (v.z.w.) die meer dan 80 organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, mutualiteiten, jongeren en burgerbewegingen) verenigt rond het thema klimaatrechtvaardigheid. De coalitie oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Klimaatcoalitie plant, in het vooruitzicht van de klimaattop in Glasgow in november, een grote betoging in Brussel op 10 oktober 2021.

Oostende blijft niet bij de pakken zitten! Er werd alvast een eerste virtuele bijeenkomst gehouden van een aantal Oostendse verenigingen 
Het Links Ecologisch Forum of LEF (lef-oostende.be/klimaatmars-10-oktober) zit in de werkgroep mobilisatie van de Klimaatcoalitie en gaf ons een stand van zaken om lokaal de wagen van de actievoering aan het rollen te krijgen…

Hoe gaan we te werk om zoveel mogelijk volk op de betoging van 10 oktober te krijgen ? We zien een aantal stappen:

Stap 1 : Een initiatiefgroep werd in Oostende samengeroepen om de acties van de Klimaatcoalitie bekend te maken en te sensibiliseren. 

Stap 2 : De initiatiefgroep roept de Oostendse middenveldorganisaties op om achter volgende voorgestelde slogan te staan en hun logo te laten plaatsen op een banner:

“COP-26 klimaattop:  Stop de zeespiegelverhoging!
Worden we de toekomstige klimaatvluchtelingen?”

+ logo’s Oostendse verenigingen.

Tegen de tweede week van juli 2021 zijn alle deelnemers bekend die willen delen in de onkosten voor de aanmaak van de banner (10 euro per vereniging, die elk hun logo op de banner gezet krijgen) 

Stap 3 (tweede helft van juli) : De banner wordt ontrold in aanwezigheid van de media.

Alle Oostendse organisaties worden aangesproken om deel te nemen aan de klimaatmars op 10 oktober.

Kunt u ons spoedig laten weten of uw organisatie deelneemt aan de klimaatacties in Oostende en bereid is te delen in de onkosten voor de banner (10 €) ?
Alvast bedankt hiervoor !
Met vriendelijke groeten,

Pol De Grave LEF Oostende
Gsm +32 48 42 45 860