Dr. Reginald Moreels over gezondheid(szorg) voor iedereen zaterdag 30 oktober 2021 om 10 u in zaal Klas De Grote Post

Gedachtewisseling – Recht en plicht op gezonheid(szorg) voor iedereen en overal ? Oostende, zaterdag 30 oktober 2021 om 10 u zaal Klas De Grote Post
Naar aanleiding van de oproep van Dr. Reginald Moreels in “De Zondag” voor financiële steun aan het medisch project in Beni (Kivu, Congo), nam LEF contact met hem op met het voorstel zijn project publiek in Oostende toe te lichten. Tevens willen wij meer vernemen over zijn visie over gezondheidszorg in het algemeen (o.a. Corona, betaalbaarheid van zorg …), met een uitloper naar ontwikkelingssamenwerking, waarvan hij ooit Minister geweest is.
Michel Vanhoorne, Coördinator van LEF en ereprof. Arbeid- en Milieugezondheidkunde (UG), die in jaren 60 als arts werkzaam was in dezelfde streek, zal in een ongedwongen gesprek aangaan met Dr. Moreels over bovengenoemde thema’s.
Op deze bijeenkomst zal aan de deelnemers een vrije bijdrage gevraagd worden voor het project in Beni. Kunt u niet wachten om dit behartenswaardig project nu al te steunen: stort dan op rekening BE34 0689 4046 9890 van UNICHIR is de Congolese afdeling van vzw BENISUR