Lichtbaken zoekt extra vrijwilligers: In coronatijden warme maaltijden voor mensen die het moeilijk hebben.

Al 32.348 mensen steunen Warm Oostende

www.warmoostende.be

Doe een gift of interesse om zelf de handen uit de mouwen te steken? Ga naar de link. Neem zeker contact op met Pierre via jolien@warmoostende.be of 0474/27.26.04. Meer informatie over vzw Lichtbaken: www.warmoostende.be

zie ook artikel in HLN www.hln.be/oostende/lichtbaken

Vlaams Belang en N-VA tegen verhoging minimumlonen in Europa

De Europarlementsleden van Vlaams Belang en N-VA stemden tevergeefs tegen een resolutie over een verhoging van de minimumlonen tot boven de armoedegrens.

Het Europees Parlement nam op 10 februari in plenaire zitting een resolutie aan over “het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden”. De tekst stelt een verhoging van de minimumlonen tot boven de armoedegrens voorop. Twee andere werkpunten zijn gelijke arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers en een betere balans tussen werk en privéleven.

De Europarlementsleden van Vlaams Belang en N-VA stemden tevergeefs tegen de resolutie. Alle andere Vlaamse Europarlementsleden stemden voor. De stemming in het parlement wijst op een diepe verdeeldheid over sociale thema’s, die ook bij eerdere stemmingen al tot uiting kwam.

Bron Lees meer: https://www.apache.be/

© Apache