Oostende betoogt!

Betoging 24 september

De loonnorm en het IPA hebben op het eerste zicht weinig te maken met mensen in openbare dienst en onderwijs in het bijzonder. En toch zijn er een aantal belangrijke elementen die ons tot de nodige solidariteit moeten aanzetten:

Het loonaandeel van alle werkenden in % van BBP daalt al jaren, de loonnorm doet die verder achterop lopen. Het is op deze loonmassa dat er (steeds minder) sociale zekerheid betaald wordt en zo de financiering voor de uitkeringen zoals de pensioenen, zwaar onder druk zet. Van dit loonaandeel in privé valt trouwens een groeiend gedeelte buiten de sociale zekerheid (bedrijfsvoordelen, maaltijdcheques, …) waardoor het draagvlak voor de sociale zekerheid en de pensioenen nog verkleint.

Bij die pensioenen zijn wij wèl betrokken, vooral daar ambtenaren én onderwijs hier extra geviseerd zijn.
Het wordt des te belangrijker omdat de neoliberale riedel over de onbetaalbaarheid van de pensioenen opnieuw de kop opsteekt. De politieke discussie zal zich hier na corona op focussen.

Dus: wees solidair en bescherm de pot waaruit ook onze bedreigde pensioenen zullen moeten komen! (vooral omdat wij geen tweede pijlers en dergelijke kennen)
Wij roepen op om zoveel als mogelijk deel te nemen aan de betoging!
Motiveer je collega’s die geen opdracht hebben (er is geen stakingsaanzegging voor onderwijs) om naar Brussel te komen.
De enige opgelegde maatregel is het dragen van een mondmasker tijdens de gehele duur van de actie en het zoveel mogelijk respecteren van de sociale afstand.
Verzamelen vanaf 10 uur aan het Noordstation – vertrek na 11 uur.
Er worden ter plaatse sanitaire voorzieningen georganiseerd buiten het Noordstation.
Einde van de betoging aan het Zuidstation, waar een podium zal worden geplaatst voor toespraken.
Deelnemers van ABVV krijgen de verplaatsingskosten (treinticket) terugbetaald en een lunchvergoeding (10€) bevraag je secretaris.