COVID 19 in Oostende

Corona duiden en plaatsen door een kruisbestuiving van ideeën.

We halen inspiratie uit een interessante analyse in de Franse taal door de syndicaal politieke vormingsorganisatie van FGTB Liege Huy-Waremme rond “COVID19 RETROACTE D’UN FIASCO ANNONCE.”

Stelt zichzelf voor als “FGTB Liège-Huy-Waremme :C’est un syndicat belge aux valeurs socialistes mais indépendant des partis politiques.Il défend les intérêts de ses membres par tous les moyens d’action possibles en vue de rendre la société plus juste sur les plans politique, économique et social.” 

https://www.facebook.com/fgtb.liege/videos/203116924843994

Cultuur in Oostende /nieuw boek “VLUCHT UIT HET INFERNO”

Oostendse auteur KATIA VAN CAUWENBERGHE

Uitgeverij het punt

Begin februari verscheen het 5de boek van de Oostendse Katia Van Cauwenberghe “Vlucht uit het inferno” : het ware verhaal een rijke Syrische advocatenfamilie, die door de oorlog alles verloor en via Turkije, Egypte én de beruchte Middellandse Zee in Oostende belandde.  Katia is sinds 2010 leerkracht maatschappelijke oriëntatie (halftijds), een job die ze met veel enthousiasme uitoefent. De Syrische mensen leerde ze via haar werk kennen.  Oorspronkelijk interviewde ze hen voor de regionale krant De Zeewacht, maar het contact was intens en vader-advocaat en zijn oudste dochter wilden graag het volledige verhaal kwijt. 

Het boek werd uitgegeven bij Het Punt uit Dendermonde, die ook op de Antwerpse Boekenbeurs vertegenwoordigd is. Katia signeerde daar reeds tweemaal. 

Een heruitgave van haar derde boek “Wie is die zeeheks ?”, zee- strand- en duinenverhalen voor kinderen, en haar vierde boek “Wat een heksenleven !”, de paranormale ervaringen van haar reisvriendin, werden eveneens door deze uitgeverij gelanceerd.

Haar zesde boek wordt een geïllustreerde bundel met maatschappijkritische gedichten en teksten.

Wie dacht dat daarmee alles over Katia gezegd is… Ze laat ook als natuurgids de kinderen proeven van de schoonheid van fauna en flora.  Als schrijfster en muzikante en geeft ze bijna wekelijks (in betere tijden !) optredens :

Rond het derde boek werkte Katia een educatieve en artistieke heksenvoorstelling uit, een mix van vertelkunst, theater en muziek. Hiermee toert ze in lagere scholen, bibliotheken, culturele en sociale huizen. 

In november 2016 werd een fotomontage van voorbije optredens op Youtube geplaatst : zie www.youtube.com/watch?v=cCv2UsjtVFc .

Ondertussen werd ook een podcast van één van haar heksenverhalen ingesproken door een voice-over actrice en geïllustreerd.

Eind oktober 2019 werd de auteur gefilmd en geïnterviewd door Focus televisie : zie https://www.youtube.com/watch?v=VN080kMAzzQ (na ongeveer 1 minuut).

Ook voor volwassenen creëerde de schrijfster een interactieve auteurslezing, waarbij een reis doorheen haar verschillende boeken gemaakt wordt. 

Naast de talrijke heksenvoorstellingen en auteurslezingen, neemt Katia regelmatig deel aan auteurspodia over het hele land.

In juli en augustus 2020 had de auteur een dagelijks programma “Strandlopers – Op stap met natuurgids Katia Van Cauwenberghe” op Radio Noordzee.

Tenslotte is ze bezieler van het wijkfeest “Kwintebank Rockt the Opex”, dat ze op de Vuurtorenwijk “Opex” in Oostende organiseert, samen met haar buren.

Alle boekvoorstellingen werden een compleet evenement met theaterstukjes, expressie door kinderen of jongeren, interview, live muziek door haar muziekband, hapjes en drank voor de genodigden én ingeleid door de Oostendse burgemeester en/of schepen van cultuur.

Wegens de actuele situatie wordt een 5de boekvoorstelling nog uitgesteld.

Je kan dit 5de boek verkrijgen via de website van uitgeverij Het Punt www.uitgeverijhetpunt.be, via de reguliere boekhandel (op bestelling) of via de auteur zelf als je een gesigneerd exemplaar wenst.

Nog meer informatie (persmap e.d) staat op haar website : www.katiavancauwenberghe.be 

Groen: Stad Oostende weert binnenkort zwaar verkeer tijdens de (school)spits!

📣 Een groene realisatie uit het bestuursakkoord goedgekeurd op het college van Burgemeester en Schepenen:
🚛 Stad Oostende weert binnenkort zwaar verkeer tijdens de (school)spits!
❌ Schoolomgevingen veiliger maken is een absolute must. Daarom komt er een beperking op zwaar vervoer in schoolomgevingen. Zo maken we Oostende een pak verkeersveiliger. Concreet zullen vanaf de paasvakantie tijdens de spitsuren geen vrachtwagens van + 3,5 ton toegelaten zijn nabij onze scholen.
💪 Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “De aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer heeft een negatieve invloed op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen en hun ouders. Dat dit nu aangepakt wordt, is een belangrijke stap in de goede richting.”
👨‍🏫 De maatregel komt er ook op vraag van verschillende scholen.
Vorig jaar startte Oostende samen met verschillende scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Lokale Politie met het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’. In samenspraak met de scholen worden de schoolomgevingen volledig gescreend.

bron https://www.facebook.com/groenoostende/posts/3537872092976618

Superdiversiteit in Oostende

Superdiversiteit in Oostende

In Superdiversiteit in Oostende beschrijft Ico Maly (Kif Kif – RITS) niet alleen de superdiversiteit in Oostende, hij analyseert en verklaart ook de structuur van die Oostendse samenleving, wijst op de problemen en schetst de contouren van een toekomstperspectief.

Superdiversiteit in Oostende

In Superdiversiteit in Oostende brengt Ico Maly (Kif Kif – RITS) Oostende en meer bepaald één wijk in Oostende, het Westerkwartier, in kaart. Hij doet dat aan de hand van een etnografisch onderzoek en meer bepaald etnografisch linguïstisch landschapsonderzoek. De titel maakt meteen duidelijk dat ook in Oostende superdiversiteit een onontkenbaar feit is. Maly beschrijft niet alleen, hij analyseert en verklaart ook de structuur van die Oostendse samenleving, wijst op de problemen en schetst de contouren van een toekomstperspectief.

Volgens Jan Blommaert (Tilburg University) zit de meerwaarde van het werk van Maly erin dat het aantoont ‘dat superdiversiteit, incluis z’n vele ongelijkheden, nu ook een kenmerk is van kleinere steden, van centra die op een veel lager schaalniveau te situeren zijn dan de grote miljoenensteden die magneten zijn voor migratie. Superdiversiteit is dus niet langer een uitzonderlijk, exotisch of “freak” fenomeen: het is een algemeen fenomeen dat zich dus niet laat vatten in à la carte bedenkingen en maatregelen, maar een algemene aanpak vereist.’

Het boekje kadert binnen een groter onderzoeksproject, ‘Een ander land’ genaamd. Het project wordt aangedreven door een samenwerkingsverband met de naam ‘De toekomstfabriek’. In dat samenwerkingsverband bundelen verschillende Gentse middenveldorganisaties de krachten (www.detoekomstfabriek.be) met als doel om na te denken over de toekomst van ons land, uitdagingen in kaart brengen en op zoek te gaan naar praktijken die een ander land voorafspiegelen. Het boek is een verdieping en dus complementair aan de gelijknamige documentaire over de stad. Ook deze documentaire komt binnenkort op Kif Kif.

Ico Maly is Doctor in de cultuur­wetenschappen, coördinator van Kif Kif en docent Politiek en Cultuur (Rits). Auteur van ‘N-VA. Analyse van een politieke ideologie’ (EPO, 2012). Samen met Jan Blommaert & Joachim Ben Yakoub schreef hij Superdiversiteit en democratie (EPO, 2014). https://kifkif.be/actua/superdiversiteit-in-oostende

Internationale dag (maandag 22/3 zoom) tegen racisme Oostende

 “De gevolgen van racisme tijdens de WOII” in het kader van de Internationale dag tegen racisme (uitgeroepen door de VN).

Logo van de actiedag

Er is in Oostende een samenwerking (Initiatief 21 maart Oostende) onder aantal middenveld-organisaties  (ACOD- Oostende, Links Ecologisch Forum Oostende, August Vermeylenfonds, …enz.) die de Internationale dag tegen racisme (uitgeroepen door de VN) in verf willen zetten door hun leden op te roepen deel te nemen aan een virtuele conferentie  (zoom) op maandag 22 maart 2021 om 19u. Onder het thema “De gevolgen van racisme tijdens de WOII”past de presentatie en de bredere context van het recent verschenen boek ” Bubele Schaduwkind” van Adolphe Nysenholc. Het programma ziet er als volgt uit:- Drs. Frédéric Crahay, Directeur, VZW Auschwitz in Gedachtenis / Stichting Auschwitz Stichting Auschwitz Hoe ging het in zijn werk? Over de ‘modus operandi” van de deportatie -onderduiken, oppakken, transport vanuit Dossin, Auschwitz-   – Een stukje uit boek ” Bubele Schaduwkind” van Adolphe Nysenholc wordt voor gelezen (eventueel door Nysenholc zelf onder voorbehoud).- Prof. em. Daniel Acke schreef het woord vooraf van het boek “Bubele” en zal het hebben over de rol van herinnering en de bredere context. Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen. In totaal zal de zoomsessie 60 minuten duren (einde omstreeks 20 uur).

Maandag 22 maart 2021 om 19 uur Zoomlocatie

https://us02web.zoom.us/j/2765183948?pwd=ckFZSkkzOHNRMEU1Z2lzZWFuVG42QT09

Meeting ID: 276 518 3948

Passcode: 546713