ABVV West-Vlaanderen (waaronder ACOD Oostende) ter ondersteuning van de FOS campagne: Gelijkheid maakt gezond!

Gelijk Maakt Gezond
Schrijf gelijkheid voor!

Een gezondheidszorg die dicht bij de mensen staat maakt mensen gezondheidsvaardig. Betere gezondheidsvaardigheden zorgen op hun beurt voor meer gelijkheid in de samenleving. Hoe gelijker een samenleving, hoe gezonder ze is. Daarom willen we de beleidsmakers aanzetten tot actie.

Wij vragen:

https://fos.ngo/politieke-eisen-gezondheidsvaardigheid/

Teken de petitie (ga naar de link)

https://fos.ngo/gelijkmaaktgezond/

TEKEN DE PETITIE

Handtekeningen Doel

220(12 april) 2.000

Onvriendelijke voetpaden te Oostende

“Oud worden in Oostende is geen pretje en al helemaal niet als je niet meer goed te been bent. Ik zie ze alle dagen passeren, in de Jules Peurquaetstraat: de oudjes, op weg naar de GB, met hun caddie.

Vaak lopen ze niet op het voetpad maar op de weg, steeds achterom kijkend, omdat de caddie anders blijft haperen aan de kasseien. Ik heb al veel gehoord dat mensen zich kwetsten aan die kasseien. Ook de wielen van de rollators blijven trouwens vaak haperen in in die kasseien. Dan komen ze in de Alfons Pieterslaan, waar de stenen glad zijn bij de minste neerslag. Als ze na de boodschappen een wandeling willen doen, is dat zeker niet op de dijk: te veel fietsen, te veel steps en ‘billecars’, te veel skateboarders die hun capriolen laten zien. De Koninginnenlaan, de brede laan die de tramsporen met het bosje verbindt, dan maar? Zelfde fietsen, met vaak nog hogere snelheid, vaak met drie naast elkaar. Ook daar wandelen er minder ouderen, alhoewel er veel serviceflats in de omgeving zijn. In de drang om de fiets te promoten, worden de ouderen vergeten. De fietser heerst op de wegen, en vaak ook op het voetpad.”aldus B.D.G. buurtbewoner.

Gebruikers van voetpaden hebben moeilijkheden bij het gebruik ervan door de slechte staat (gladde stenen, losliggende kasseien, opgevulde sleuven, …enz.).

De voetganger -de zwakste der openbare weggebruiker- krijgt de indruk in de kou staan; de slechte voetpaden wekt wrevel op bij de vele gebruikers (meestal van een gevorderde leeftijd) ten aanzien van het bestuur – het politieke-. In afwachting kan er een signaal vanuit het beleid gegeven worden dat men oog heeft voor deze problematiek.

Niet alleen een bespreking in de wijkraad maar concreet informatie naar de gebruikers over een al dan niet aanpakken van de herstellingen.

Er is een verband met Valpreventie (zie link) ; de aanpak van de infrastructuur van de voetpaden is doorslaggevend in het voorkomen van het “vallen”.

We lezen op de site van de Stad Oostende:

“WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Een tegen allen, allen tegen vallen

Met deze slogan start op 19 april de tiende editie van de Week van de Valpreventie. Ook in Oostende worden de hele week lang activiteiten georganiseerd om ouderen, hun familie en zorgmedewerkers te informeren over valpreventie.

En dat blijkt nodig, want zowat één op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Bij bewoners van woonzorgcentra is dit zelfs meer dan de helft. Vallen kan niet enkel leiden tot lichamelijk letsel, maar heeft ook psychologische en sociale gevolgen. Want wie bang is om te vallen durft soms zelfs het huis niet meer te verlaten en raakt geïsoleerd.(…) leer verder (zie link).

Openbare toiletten voor iedereen in Oostende.

https://www.plaspunt.be/locaties

https://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuw-plaspunt-aan-kapellebrug-oostende

Toiletten van het Marie Joséeplein zijn niet altijd open…

Basis idee is de bestaande toiletten samen met een uitbreiding van de capaciteit (bijv Mariakerke, Oosteroever, …) te openen.

Link naar kw.be/nieuws

Wat is Plasactie (in Gent) ?


“Plasactie VZW is een Gentse vereniging die sinds 2004 in haar thuisstad Gent onvermoeid strijdt voor gelijke sanitaire rechten tussen vrouwen en mannen. Haar strijd resulteerde in 2014 eindelijk in gratis toiletten voor vrouwen en mannen op de Gentse Feesten, één van de bekendste stadsfestivals met internationale faam. Ondanks een aantal werkpunten is Gent het schoolvoorbeeld in België en de naburige landen als het aankomt op het streven naar sanitaire gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Onze stad is ook de enige stad die tenminste over het sanitair problematiek denkt en zelfs een permanent sanitair beleid heeft. Dat is een reden te meer om de strijd tegen het sanitair seksisme over de grenzen van Gent heen te voeren en naar een hoger niveau te tillen, want sanitaire ongelijkheid is een internationaal probleem: van Indische vrouwen die door gebrek aan sanitaire voorzieningen naar afgelegen plekken gaan om hun behoefte te doen met het risico op verkrachting, tot Nederlandse vrouwen die voor wildplassen beboet worden omdat ze volgens de rechter in mannenurinoirs moeten plassen als de nood het hoogst is.”

https://www.plasactie.be/nl/home/

Vlaams Belang en N-VA tegen verhoging minimumlonen in Europa

De Europarlementsleden van Vlaams Belang en N-VA stemden tevergeefs tegen een resolutie over een verhoging van de minimumlonen tot boven de armoedegrens.

Het Europees Parlement nam op 10 februari in plenaire zitting een resolutie aan over “het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden”. De tekst stelt een verhoging van de minimumlonen tot boven de armoedegrens voorop. Twee andere werkpunten zijn gelijke arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers en een betere balans tussen werk en privéleven.

De Europarlementsleden van Vlaams Belang en N-VA stemden tevergeefs tegen de resolutie. Alle andere Vlaamse Europarlementsleden stemden voor. De stemming in het parlement wijst op een diepe verdeeldheid over sociale thema’s, die ook bij eerdere stemmingen al tot uiting kwam.

Bron Lees meer: https://www.apache.be/

© Apache

KNUFFELCONTACTWALKING-IN-BUBBLE 21 maart Platform Oostende + webinar 22 maart

DOE MEE ! DOE EEN “STAND UP” !STA OP TEGEN RACISME OP 21 MAARTINTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME & DISCRIMINATIEUitgeroepen door de Verenigde Naties (sinds 1966 nav het jongerenverzet in Sharpeville – Zuidafrika, tegen apartheid en racisme)Nog een dikke maand te gaan.👉CORONAPROOF 🆗ORGANISEREN WE OP, VOOR EN NA 21 MAART ACTIVITEITEN ONLINE.🤓OP ZONDAG 21 MAART GEEN OPTOCHT ✌️MAAR WEL IN FAMILIE EN/OF MET KNUFFELCONTACTWALKING-IN-BUBBLE🥰OPEN-AIR-SURPRISES & PREMIERES !!! 🤩ARTS & CULTURE 🤣🤣We keep you updated, right here, on the spot !FOLLOW & SHARE, VOLG ONS EN DEEL ONZE POSTSmet al jouw vriend(Inn)en voor VRIENDSCHAP, DIVERSITEIT & GELIJKHEID en TEGEN RACISME.(Stand-up’s uit 2019)

bron: https://www.facebook.com/platform.oostende