Zelzate een voorbeeld voor een progressief beleid in Oostende.

Boodschap van de Burgemeester:
BAM! 💥 De Toekomstcoalitie heeft zeer goed nieuws! Het arrest van de Raad van State over onze taxshift is binnen! Onze lokale taxshift is nu ook écht een feit. Dat is zeker. De Raad van State oordeelde dat het inderdaad om een eerlijk en billijk principe gaat. Het reglement is helemaal correct!
Zo blij om met dit goede nieuws de zomer in te gaan! 😎 We beloofden de Zelzatenaren werk te maken van eerlijkere lokale fiscaliteit. En
belofte maakt schuld.
👉 De milieubelasting verdwijnt.
👉 650 lokale zelfstandigen krijgen extra zuurstof dankzij lastenverlaging.
👉 De hogere afvalverwerkingskosten worden niet doorgerekend aan onze inwoners.
Wat een productief voorjaar sluiten we hiermee af! Na de bouw van het nieuwe cultuurhuis 🎭, onze gewonnen strijd voor het behoud van Klein Rusland 🏡 en het startschot van Zelzate-Zuid ⚽️ is dit opnieuw een ferme opsteker voor de Zelzatenaren!
Onze ploeg houdt woord en doet wat beloofd werd. Ik ben bijzonder dankbaar en trots op het harde werk dat deze voltallige bestuursploeg samen verzet. We blijven doorgaan.
Voor Zelzate.
Voor u.
Brent ❤️

Voor meer loon. Alles is te duur: deelname vanuit Oostende aan betoging 20 juni 2022 te Brussel

Pol De Grave Yves Miroir Johan Bultiauw
Yves Miroir Ellen De Wit Joren Gistelinck Pol De Grave

Verder verslag vind je op de site

Pol De Grave

zie ook deelname www.lef-online.be uit andere regio’s -hier Leon Fredrix-

Massale aanwezigheid van het middenveld en de drie vakbonden

Betoog op 20 juni 2022.

Hart boven Hard luidt op 20 juni mee de alarmklok op de grote betoging van de drie vakbonden voor koopkracht en voor een herziening van de loonnormwet.

Hart boven Hard nodigt organisaties en burgers uit dat gezamenlijk te doen op een afgesproken plek langs het parcours. Doe jij mee?


Waarom?

Omdat alles te duur wordt, moeten de lonen omhoog. De lonen zijn geen ‘last’, net zomin als de zorg een ‘last’ is, of de publieke diensten, het verenigingsleven, de sociale woningen, het onderwijs, de cultuur… Integendeel, zij geven vorm aan onze rijkdom. Die rijkdom is van iedereen. Hem afbouwen, is de samenleving verarmen.  

Hoe?

Organisaties en sectoren luiden de alarmklok: de Gezinsbond, het Netwerk tegen Armoede, poetshulpen, zorgverleners, de OCMW’s, de cultuursector… Dat willen we op 20 juni ook letterlijk doen, met zo veel mogelijk organisaties en burgers samen. Dan klinken we luider.
 

Sla jij mee alarm?


Kom de betoging aanmoedigen en mee alarm slaan voor sociaal en duurzaam beleid. Dat kan op drie manieren:

  • Bezorg ons een slagzin of korte tekst waarin je duidelijk maakt waarvoor je alarm slaat. Dat kan in deze vorm: Ik (of naam van je organisatie) sla alarm voor / trek aan de alarmbel voor (bv. Groeiende schulden door energiearmoede)
     
  • Neem je slagzin mee naar de betoging, zo verspreiden we luid en duidelijk een gedragen boodschap.
     
  • Kom tijdens de betoging met eigen slagzin mee onze grote alarmklok luiden. Wij zullen langs het parcours staan met een klok die we door zo veel mogelijk mensen laten luiden.